Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2008

Förorten i huvudet – mediebilden påverkar förortskillars identitet

I media skildras ofta unga män från mångkulturella stadsdelar som problem.– De killar jag har intervjuat är väl medvetna om problembilderna och det påverkar hur de talar om till exempel sexualitet och manlighet, säger Nils Hammarén. I en ny avhandling studerar han hur unga män i mångkulturella förorter förhåller sig till kön och sexualitet i relation till klass, plats och etnicitet.

I avhandlingen Förorten i huvudet möter vi ett fyrtiotal unga män i mångkulturella stadsdelar i Göteborg. Nils Hammarén har samtalat med dem om manlighet, sexualitet och identiteten som “invandrare”. Fram träder en bild av killar som samtidigt både upprätthåller och utmanar bilden av hur det är att vara en ung man i det nya Sverige.

– Framförallt ser jag hur stereotypa föreställningar om vad det innebär att vara kille med utländsk bakgrund påverkar identitetsarbetet bland intervjupersonerna, säger Nils Hammarén som doktorerar vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Avhandlingen visar bland annat att andras föreställningar – inte minst mediebilden – om förorten och de som bor där påverkar killars sätt att prata om tjejer, killar och sex. Och att det ofta blir en utgångspunkt för olika former av motstånd. Det kan exempelvis ta sig uttryck i en kritik av andra invandrares eller rika svenskars sexualitet eller i en utagerande maskulinitet.

Förväntningarna på vad de unga männen ska tycka och hur de ska agera finns hela tiden närvarande i intervjuerna. Det gäller förväntningar på dem som “killar”, “invandrare”, “heterosexuella”, “svenskar”, “förortsbor” och så vidare.

– Att tillskrivas en kategori innebär ofta att det egna handlingsutrymmet begränsas till de egenskaper som knyts till kategorin. Vilka benämningar vi använder för varandra är viktigt för hur vi som människor kan agera, berättar Nils Hammarén.

– Men det innebär inte att de unga männen endast iscensätter det förväntade. Namngivningen innebär samtidigt attman “blir till” och har möjlighet att handla. Det betyder att motbilder kan skapas med stereotypen som fond och referensram, till exempel när man hävdar att jämställdhet och sexuell jämlikhet är viktigt eller uttrycker könsöverskridande ideal.

En viktig slutsats i avhandlingen är att det är problematiskt att betrakta identiteter som fasta och fixerade, och att de kategoriseringar som ofta används i den offentliga debatten är flexibla och rörliga.

Nils Hammarén är filosofie magister i sociologi samt lärare och forskare vid Institutionen för socialt arbete samt Centrum för kulturstudier vid Göteborgs universitet.

Avhandlingens titel: Förorten i huvudet. Unga män om kön och sexualitet i det nya Sverige.
Tid och plats för disputation: fredagen den 4 april 2008, kl. 9.15, Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Nils Hammarén, 031-7865758, 070-6899243, nils.hammaren@socwork.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera