Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2008

Nedbrytning av ben i närbild

Nedbrytning av ben pågår ständigt i kroppen och måste balanseras av en motsvarande uppbyggnad. Hur det här går till på molekylär nivå och hur processen påverkas av en grupp peptider beskrivs i den avhandling som Susanne Granholm försvarar vid Umeå universitet den 27 mars.

Ben är en levande vävnad som ständigt omvandlas för att möta kroppens behov. Det sker i två skilda processer, dels nedbrytning av gammalt ben av flerkärniga s.k. osteoklaster, dels bildande av nytt ben av s.k. osteoblaster. Om processerna sker i samklang förblir benmassan i kroppen konstant medan störd jämvikt kan leda till flera sjukdomstillstånd, bl.a. benskörhet.

Avhandlingen beskriver effekterna i det här sammanhanget av calcitoninfamiljen, en grupp peptider (ämnen som är uppbyggda av två eller flera aminosyror) med sex kända medlemmar. Det är tidigare känt att vissa av dem kan påverka nybildning eller nedbrytning av ben. Även om medlemmarna i calcitoninfamiljen är väldigt olika har de strukturlikheter som är viktiga för deras förmåga att stimulera en effekt. Peptiderna binder till en av två receptorer: calcitoninreceptorn (CTR) och den calcitoninreceptor-liknande receptorn (CRLR). Vilken peptid som binder till vilken receptor påverkas genom att receptorerna kan bilda komplex med en av tre olika receptoraktivitetsmodifierande proteiner (RAMP1-3).

I avhandlingen visas att celler som har förmåga att utvecklas till bennedbrytande osteoklaster uttrycker CRLR och alla tre RAMP-proteinerna och att dessa celler är känsliga för fyra av peptiderna i calcitoninfamiljen. Om cellerna stimuleras för att utvecklas till bennedbrytande osteoklaster börjar de uttrycka CTR och blir känsliga också för de övriga två. Av någon anledning förlorar celler som utvecklas till osteoklaster förmågan att reagera på adrenomedullin, en av de sex peptiderna. Alla medlemmar i calcitoninfamiljen utom just adrenomedullin förhindrar bildandet av flerkärniga osteoklaster i cellodlingar och minskar bennedbrytningen i odlad benvävnad genom att förhindra aktiviteten hos mogna osteoklaster.

Torsdagen den 27 mars 2008 försvarar Susanne Granholm, Inst. för odontologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Calcitonin gene family of peptides: Receptor expression and effects on bone cells.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal D, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är prof. Göran Andersson, Karolinska Institutet/Huddinge sjukhus.

Kontaktinformation
Susanne Granholm är doktorand vid enheten för oral cellbiologi,
tel. 090-785 60 76, mobil 070-319 80 17,
Epost susanne.granholm@odont.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera