Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2008

Entreprenörskapets inneboende paradox

Enligt ordboken är en entreprenör en initiativ- och uppfinningsrik egen företagare. Men Elisabeth Jansson från Högskolan Väst menar att innebörden är betydligt mer mångfacetterad än så. I sin doktorsavhandling i företagsekonomi reder hon ut den inneboende paradox som ligger i begreppet entreprenörskapande.

Det var när Elisabeth Jansson arbetade med nyföretagarrådgivning som hon började intressera sig för begreppet entreprenör. När hon och hennes kolleger beslutade vilka som skulle få starta-eget-bidrag eller inte upplevde hon att fokus låg på tillväxtfrågor. Det fick henne att fundera på varför det var så.

I avhandlingen “Paradoxen (s)om entreprenörskap: En romantisk ironisk historia om ett avvikande entreprenörskapande” har Elisabeth Jansson, försökt “omfamna paradoxen entreprenörskapande”.

Entreprenörskap är, konstaterar hon, ett svårfångat och mångfacetterat fenomen som inte går att definiera.

Hennes slutsats är att det i själva begreppet entreprenör ligger en inbyggd, men nödvändig motsättning. I entreprenören finns en kreativitet och en inneboende frihetslängtan – en strävan bort från normerna. Samtidigt finns ett behov att legitimera sig i normerna, för annars finns inget att bryta med.

Man kan aldrig vara en entreprenör, bara sträva efter att bli en. I samma stund som man ser sig själv som entreprenör upphör man att vara det. Det är paradoxen i den eviga strävan att både vara avvikande och att ha en tillhörighet i det normala som utmärker entreprenörskapet.

De empiriska resultaten i Elisabeth Janssons avhandling bygger på historier berättade av personer verksamma i upplevelseindustrin.

– Det var ett medvetet val att studera entreprenörskap i en annan typ av verksamhet än vi kanske är vana vid. Jag ville vidga perspektivet och få bort fokus på tillväxtfrågor, säger Elisabeth Jansson.

– Min avsikt har inte varit att ta fram en handbok i entreprenörskap utan att ge ett teoretiskt och metodologiskt bidrag till hur vi kan se på fenomenet ur ett mer filosofiskt perspektiv.

Elisabeth Janssons avhandling “Paradoxen (s)om entreprenörskap: En romantisk ironisk historia om ett av-vikande entreprenörskapande” är framlagd vid Stockholms universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Elisabeth Jansson: tel 0520 – 22 36 58, mobil: 0733 – 97 50 89, elisabeth.jansson@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera