Artikel från Uppsala universitet
18 mars 2008

Komplex relation mellan kommun och civilsamhälle i det nya Sydafrika

Övergången till demokrati i Sydafrika har även påverkat relationerna mellan kommun och civilsamhälle. Den etniska boendesegregationen som skapades under apartheid lever kvar och påverkar hur lokala organisationer upplever att de kan påverka politiska beslut. Det visar en ny avhandling av Sara Monaco, som disputerade vid Uppsala universitet den 7 mars.

Sara Monaco har undersökt några av de lokala boendeorganisationer som verkar i bostadsområden i Kapstaden med uppgift att värna om boendemiljön. Man kan jämföra dem med våra hyresgästföreningar och villaägarföreningar, med skillnaden att de sydafrikanska organisationerna är mer partipolitiska. Sara Monaco har bland annat tittat på vad det nya, demokratiska Sydafrika har inneburit för de organisationer som var involverade i anti-apartheidrörelsen, samt hur vita organisationer har reagerat på att förlora sin tidigare privilegierade ställning.

Trots att apartheid avskaffades för nästan femton år sedan lever svarta, vita och färgade i Kapstaden fortfarande åtskilda från varandra. Sara Monaco har bland annat gjort en enkätstudie av ett sextiotal organisationer samt intervjuat lokalpolitiker, tjänstemän och ledare för boendeorganisationer. I avhandlingen målar hon upp en komplex bild upp av relationerna mellan kommun och civilsamhälle.

– Det finns enorma svårigheter när det gäller att komma till rätta med de klyftor som apartheidregimen skapade. Problemen gäller inte minst omfördelning av resurser i samhället, som är mycket plågsam för de vita, säger hon.

Avhandlingen visar att resursstarka boendeorganisationer, oftast verksamma i vita områden, upplever att de fått betydligt mindre inflytande. Däremot anser organisationer i fattiga, svarta områden att de idag har större möjligheter än tidigare att påverka politiska beslut.

En fallstudie av ett svart så kallat township i ett i övrigt vitt bostadsområde visar dock att vita organisationer underskattar sina möjligheter att påverka, och att de fortfarande är mer inflytelserika.

– När det gäller organisationerna i svarta områden, med ledare som tillhör ANC, är situationen omvänd. De uttrycker en enorm tilltro till vad deras politiska ledare kan uträtta för dem, trots att arbetet verkar leda till mycket få konkreta fördelar, säger Sara Monaco.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Sara Monaco, 073-648 55 78, e-post: sara.monaco@sida.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera