Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 mars 2008

Gener som skyddar mot åderförkalkning identifierade

Ett sätt att motverka åderförkalkning är att sänka nivåerna av det "onda kolesterolet" i blodet. Nu har en forskargrupp vid Karolinska Institutet identifierat generna som förmedlar den goda effekten.

Forskargruppen har i möss visat att uppkomsten av farliga plack, som orsakar hjärtinfarkt och stroke, helt kan förhindras om nivåerna av det onda kolesterolet (LDL-kolesterol) sänks innan åderförkalkningsutvecklingen når en viss kritisk punkt. Gruppen har också identifierat ett nätverk av 37 gener som svarar på sänkningen i blodkolesterol och förmedlar den positiva effekten.

– Tidigare har en stor del av åderkalkningsforskningen varit inriktad på att identifiera sätt att stabilisera de farligaste placken för att förhindra att de spricker och därmed orsakar hjärtinfarkt eller stroke. Vår upptäckt innebär att man nu även kan rikta in sig på att förhindra uppkomsten av farliga plack, säger docent Johan Björkegren som har lett studien.

Upptäckten omfattar inte enskilda kärlväggsgener utan ett nätverk av gener vilket förklarar genernas inbördes påverkan. Bakom upptäckten av gennätverk ligger åratals av utveckling av nätverksalgoritmer inom gruppen under ledning av Jesper Tegnér, professor i Beräkningsbiologi vid Linköpings Universitet.

– Tiden då enskilda gener eller även enskilda så kallade “pathways” ensamt troddes kunna förklara uppkomsten av komplexa folksjukdomar som åderförkalkning är förbi. Nu finns verktyg och systembiologiska kunskaper för att ta oss an den totala komplexiteten i dessa sjukdomar, säger Johan Björkegren.

Åderförkalkning är den huvudsakliga orsaken till hjärtinfarkt och stroke som i Sverige och andra västländer orsakar nära hälften av all dödlighet.

Publikation: “Transcriptional Profiling Uncovers a Network of Cholesterol-Responsive Atherosclerosis Target Genes”, Josefin Skogsberg, Jesper Lundström, Alexander Kovacs, Roland Nilsson, Peri Noori, Shohreh Maleki, Marina Köhler, Anders Hamsten, Jesper Tegnér, Johan Björkegren, PLoS Genetics 14 mars 2008. Ladda ner artikel: http://www.plosgenetics.org/doi/pgen.1000036

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera