Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2008

Fungerar Arbetsförmedlingens platsanvisningar?

En tredjedel av Arbetsförmedlingens anvisningar till ledig plats söks inte. Det uppger arbetsgivarna i en enkätstudie som IFAU genomfört tillsammans med Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarna ger gott betyg åt matchningen: anvisningarna bedöms oftast som realistiska och drygt en tiondel av dem som söker anvisningarna får det sökta jobbet.

Varje år gör arbetsförmedlingarna cirka 600 000-800 000 anvisningar till lediga jobb. Anvisningar är en service till arbetssökande och arbetsgivare, samt ett sätt att kontrollera sökviljan. En tredjedel av de anvisade jobben söks dock inte, enligt arbetsgivarna.

Motstridiga uppgifter
De arbetssökande ska också rapportera till Arbetsförmedlingen om de sökt det anvisade jobbet eller inte. Här lämnar arbetssökande och arbetsgivare motstridiga uppgifter. Av dem som enligt Arbetsförmedlingens register har uppgivit att de har sökt det anvisade jobbet uppger arbetsgivaren att 25 procent ändå inte sökt jobbet.

Matchningarna av relativt god kvalité
Arbetsförmedlingens anvisningar till jobb verkar hålla en bra kvalité – de är bra matchningar mellan arbetsgivare och arbetssökande. Endast en av sex som söker ett anvisat arbete har enligt arbetsgivarna fel kvalifikationer. 13-14 procent av de arbetssökande som sökt det anvisade arbetet erbjuds också arbetet.

Vetskap om kontroll verkar inte påverka
Att i förväg få information om att Arbetsförmedlingen kommer att följa upp anvisningarna verkar inte påverka om de arbetssökande verkligen sökte anvisade jobb. Ett experiment med två slumpvist lottade lika stora grupper gav ingen statistisk säkerställd skillnad i sökbeteende mellan de som fick information om ökad kontroll och de som inte fick informationen. Studien är baserad på cirka 3 000 anvisningar under augusti-september 2007. Svarsfrekvensen i arbetsgivarenkäten var 73 procent.

Författare
Rapport 2008:5 “Hur fungerar Arbetsförmedlingens anvisningar av lediga platser?” är skriven av Per Engström, Patrik Hesselius, Bertil Holmlund och Patric Tirmén. Bertil Holmlund är verksam vid Uppsala universitet, övriga vid IFAU.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta: Per Engström: 018-471 15 65, 070-224 25 63, per.engstrom@ifau.uu.se eller Patrik Hesselius: 018-471 60 50, 070-725 19 13, patrik.hesselius@ifau.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera