Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2008

Att använda eller inte använda digital teknik

Mobiltelefoner och uppkopplade datorer är idag naturligt för de flesta. Men hur påverkar dessa digitala artefakter vårt vardagsliv? Annakarin Nyberg vid Umeå universitet har under flera år följt ett antal personer med olika inställning till den digitala tekniken.

Nästan 90 procent av svenskarna har tillgång till en dator hemma, och över 80 procent har uppkoppling till Internet i hemmet. Datorer, webbkameror och mobiltelefoner är exempel på vanliga digitala artefakter, som på senare år har fått ett allt större inflytande i våra liv.

Annakarin Nyberg vid institutionen för informatik, Umeå universitet, har i sin doktorsavhandling undersökt hur människor förhåller sig till och använder sig av digitala artefakter i vardagslivet, och hur de påverkar människors beteende. Hon har under flera år följt och intervjuat personer med olika attityder till digitala artefakter.

– Vissa människor använder den digitala tekniken nästan jämt, varje dag, dygnet runt, menar Annakarin Nyberg.

En kvinna i 40-årsåldern som Annakarin Nyberg har följt under avhandlingsarbetet tillbringar en stor del av dagen framför datorskärmen. En man i en 25-årsåldern tycker att datorn är lika självklar i hemmet som sängen. Han har sedan drygt två år sedan en webbkamera uppmonterad i sitt hem, som gör det möjligt för hans vänner att följa hans liv.

– Det är emellertid minst lika viktigt att studera människor som av olika skäl väljer att inte använda datorteknik och Internet som att studera de som använder tekniken, hävdar Annakarin Nyberg, som också menar att detta är ett eftersatt område inom IT-forskningen.

En ensamstående mamma i studien har valt bort Internet i hemmet därför att barnen ännu är för unga och omogna. Hennes beslut innebär dock att hon känner sig utanför vissa sociala sammanhang, och missar information från exempelvis skolomsorg och från andra föräldrar. En man i studien ville inte längre vara en ständigt tillgänglig person och har beslutat sig för att tänka om beträffande sin teknikanvändning. Han ser nu ett värde att inte längre vara ständigt nåbar, och skiljer tydligare mellan sin roll som privatperson och yrkesverksam.

Förutom att ingående visa hur människor utvecklar olika förhållningssätt och handlingsstrategier för att hantera en allt mer komplex teknikutveckling i vardagen, utvecklar Annakarin Nyberg också metoder för att studera digital teknik i människors vardagsliv i sin avhandling.

Fredagen den 14 mars försvarar Annakarin Nyberg, institutionen för informatik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Att studera digitala artefakter i människors vardagsliv. Disputationen äger rum kl. 13.15 i MA 121, MIT-huset. Fakultetsopponent är docent Britt Östlund, Lunds universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Annakarin Nyberg,
institutionen för informatik,
Umeå universitet,
tel: 090-786 9718
e-post: aknyberg@informatik.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera