Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 mars 2008

Svenska lamm i större flockar

Stora fårbesättningar kan bli lönsamma om gårdens förutsättningar är de rätta, enligt en studie vid SLU i Skara.

Den svenska lammköttsproduktionen har ökat under senare år, medan produktion av nöt- och griskött minskat. Men trots det är lammproduktionen fortfarande liten och småskalig. Endast 40 procent av det lamm- och fårkött som konsumeras i Sverige har producerats inom landet och bara 30 procent av besättningarna har mer än 25 tackor.

Stora fårbesättningar kan bli lönsamma om gårdens förutsättningar är de rätta, enligt en studie vid SLU i Skara. Intervjuer med lammproducenter som byggt upp stora besättningar visar dock att det finns fördelar med att börja i liten skala, med befintliga byggnader och annat arbete vid sidan om. Därefter kan man successivt bygga upp en stor besättning, med egna djur och mer mark. Dyra inköp av livdjur, smitta med inköpta djur och stora kapitalkostnader för nybyggnad kan ge problem om man börjar för snabbt.

Arbetsinsatsen för att sköta 50 tackor inklusive foderodlingen är cirka 500 timmar per år och produktionen kan ge en ersättning till arbete, byggnad, maskiner och mark på 50 000 kr. För att ge en normal årslön och samtidigt betala kostnaderna för nya byggnader krävs cirka 500 tackor. I stora, lönsamma besättningar finns ekonomiska förutsättningar att vara flera under bland annat lamningen. Detta minskar arbetsbelastningen och möjliggör kontinuerlig tillsyn och därmed god djurvälfärd och låg lammdödlighet.

mailto:Karl-Ivar.Kumm@hmh.slu.se, 0511-672 56
Vägar till lönsam nöt- och lammköttsproduktion http://publikationer.slu.se/Filer/Rapport_11.pdf
Möjligheter att förverkliga storleksfördelar i lammproduktionen http://www-hmh.slu.se/prodsyst/lamm.pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera