Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 mars 2008

Fosforgödsel ur avfall sluter kretsloppet

Fosfor kan utvinnas ur avloppsslamsaskor i form av vattenlösliga fosfatsalter utan tungmetaller och andra föroreningar.

Mineralgödsel kan snart utvinnas ur askor från avloppsslam och slakteriavfall. Forskare vid institutionen för markvetenskap, SLU i Uppsala, har utarbetat en metod som har patenterats och som kommer att kommersialiseras av EasyMining Sweden AB.

Ett vanligt sätt att ta hand om avloppsslam är att elda upp det i en förbränningsugn. Fosfor kan enligt forskarna utvinnas ur askorna i form av vattenlösliga fosfatsalter utan tungmetaller och andra föroreningar. På detta sätt möjliggörs en uthållig recirkulation av fosfor ur avfall och en jämn återförsel av avfallets fosforinnehåll till odlingsmark, utan miljörisker.

Övriga metaller, t.ex. järn och aluminium, för andra ändamål kan också utvinnas. Dessutom kan metoden användas för förenklad fosforutvinning ur mineralet apatit, ur järnmalm med högt fosforinnehåll och ur aluminium- och järnfosfatfyndigheter. Därmed kan man uppnå ett mer slutet växtnäringskretslopp  och öka livslängden på världens fosforreserver. Metoden är mer energieffektiv än den nuvarande tekniken för att processa apatit.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera