Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 mars 2008

Storstadspolitik blev förortspolitik

När storstadspolitiken formades var det ett problem som kom att bli dominerande: förortens överrepresentation av socialt utsatta människor. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.- Genom att tala om utsatta områden istället för invandrartäta syftade den nya storstadspolitiken till att omformulera problemet till ett socioekonomiskt problem, inte ett etniskt, säger Adiam Tedros.

Adiam Tedros har granskat hur storstäderna framställdes i samband med att ett nytt politikområde – “Storstadspolitiken” – inrättades i slutet av 90-talet. Genom storstadspolitiken utformades en särskild politik för Stockholm, Göteborg och Malmö.

Studien visar att storstäderna ofta beskrevs som mångfacetterade i de diskussioner som föregick storstadspolitiken. Å ena sidan var de potentiella tillväxtmotorer för hela landet, å andra sidan var de belastade med sociala problem, inte minst i förorterna. Den nya politiken kom att fokusera på det senare: invånarna i förorten var socialt och ekonomiskt svagare än övriga storstaden. Förortens höga andel av personer med invandrarbakgrund osynliggjordes därmed.

Själva förortsmiljön blev förklaringen till problemen. Problemen beskrevs i socioekonomiska termer, medan frågor om etnicitet och diskriminering undveks. Strukturer i den urbana storstadsmiljön som helhet sågs inte som någon orsak till problemen.

– Det fanns inte någon plats för en diskussion om hur det kunde komma sig att vissa samhällsgrupper var överrepresenterade i stadens minst attraktiva och mest utsatta områden, säger Adiam Tedros.

Förekomsten av maktstrukturer och etnisk diskriminering ignorerades alltså i den politiska diskussionen.

– Kultur- eller etnicitetsbundna förklaringar undviks ofta i den politiska debatten. Motivet sägs vara att man vill undvika utpekande och förenklade förklaringar. Min studie visar dock att ett osynliggörande av den etniska dimensionen inte nödvändigtvis behöver resultera i en mindre utpekande politik, förklarar Adiam Tedros.

Paradoxalt nog var det först när storstadsproblemet identifierades som ett förortsproblem som storstadspolitiken verkligen etablerades.

– Men storstadspolitiken utgick från beskrivningen av förorten som problematisk och icke-fungerande. Och det innebar det att såväl förortens invånare som deras problem placerades utanför staden, avslutar Adiam Tedros.

Avhandlingens titel: Utanför storstaden. Konkurrerande framställningar av förorten i svensk storstadspolitik.

Tid och plats för disputation: onsdagen den 12 mars, klockan 10.15, sal K001, Pilgatan 19, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Adiam Tedros,
031-786 44 85, adiam.tedros@spa.gu.se
Informatör: Monica Bengtson
031-786 1022, 0708-61 0998

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera