Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 mars 2008

Nya rön om alggifter i musslor

Diarrégifter i musslor är ett stort problem för svensk musselnäring. En doktorsavhandling vid Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet, ger ökad kunskap kring alggifterna.

Det har länge varit känt att gifter producerade av växtplankton ur släktet Dinophysis ansamlas i musslor som äter dessa plankton. Gifterna tycks inte påverka musslans hälsa – medan en människa som äter musslorna drabbas av diarré, kräkningar och magkramper. Dessa så kallade diarrégifter orsakar stor ekonomisk skada för svenska musselodlare, som tvingas stänga när gifthalterna är för höga eller när förekomsten av släktet Dinophysis är för hög i närliggande vatten.
En doktorsavhandling vid Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet, ger nu ökad kunskap kring Dinophysis gifter, vilket på sikt kan hjälpa musselodlarna att förutspå och minska giftförekomst i musslor.

Doktoranden Marie Johansen är uppvuxen i Österåker, bor i Lysekil och arbetar vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Fiskebäckskil. Hon kan med sin studie visa att gifthalten i växtplankton varierar med både djup och med hur stor ansamlingen är: ju fler celler i vattnet, ju mindre giftig är den enskilda cellen. För musselnäringen, som tidigare använt cellantalet av Dinophysis som ett mått på musslornas giftinnehåll, är det här en av de viktigare upptäckterna.

Disputationen On Dinophysis – occurrence and toxin content försvaras vid disputation den 29 februari. Handledare för avhandlingen är docent Odd Lindahl.

Fakta Dinophysis
Växtplankton är mikroskopiska encelliga organismer som förekommer fritt i vattnet antingen enskilt eller i kedjor, och som utgör föda för en rad djurgrupper som musslor, fisklarver och kräftdjur. Trots att livstiden är kort och att dess biomassa bara utgör någon procent av landväxternas, bidrar växtplankton med nära hälften av den globala primärproduktionen (produktion av organiskt material enligt fotosyntes).
Släktet Dinophysis hör till gruppen dinoflagellater, där flera arter tillverkar gift som är skadligt för människan. Den art som vid svenska västkusten troligtvis bidrar mest till giftförekomst i musslor är Dinophyis acuta.

Kontaktinformation
Marie Johansen, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet
0523-18583
0523-16155 (hem)
0705-214208

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera