Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 mars 2008

Behandling mot benskörhet kan lindra ledgångsreumatism

Möss med ledgångsreumatism som behandlas med benskörhetsmedicinen raloxifen får en mildare, mindre aggressiv sjukdom och benets styrka bevaras. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Ledgångsreumatism är en inflammationssjukdom där lederna är kroniskt inflammerade. Sjukdomen gör att lederna på sikt förstörs och den ständiga inflammationen gör att benskörhet utvecklas. Ungefär en procent av befolkningen är drabbad, och det är tre gånger fler kvinnor än män som har sjukdomen. Många kvinnor insjuknar i samband med eller just efter klimakteriet. Vid klimakteriet minskar produktionen av könshormonet östrogen, vilket påskyndar benskörhetsutveckling, även hos i övrigt friska kvinnor.

Mer än hälften av alla kvinnor med ledgångsreumatism har efter klimakteriet benskörhet vilket starkt ökar risken för benbrott. Leg läkare Caroline Jochems har i studierna som ligger till grund till hennes avhandling studerat möss med ledgångsreumatism.
– Det visade sig att östrogenbrist och ledgångsreumatism ger lika mycket förlust av bentätheten och att de möss som hade båda faktorerna förlorade så mycket som 55 procent av sin bentäthet, säger Caroline Jochems.

Forskarna vet att östrogenbehandling gör att skelettets styrka ökar. Dessvärre har flera patientstudier visat att långtidsbehandling med hormonersättning efter klimakteriet kan medföra risk för allvarliga biverkningar. Många forskningsgrupper arbetar därför med alternativa medel, som har östrogenets gynnsamma effekter men inte dess biverkningar. Ett sådant medel är raloxifen som sedan 1997 är godkänd för behandling av benskörhet efter klimakteriet. Den påverkar samma receptorer i skelettet som östrogen.

Den forskargrupp Caroline Jochems ingår i har tidigare visat att behandling med östrogen vid ledgångsreumatism efter klimakteriet mildrar ledsjukdomen och hämmar benskörhetsutvecklingen. I den aktuella studien undersöktes därför om raloxifen hade samma gynnsamma effekter som östrogen.
– Vi kunde visa att raloxifen är lika effektiv som östrogen vid behandling av möss med ledgångsreumatism. Behandlade möss fick en mildare sjukdom, mindre ledförstörelse och hade bibehållen bentäthet, säger Caroline Jochems.

Hon tror därför att raloxifen i framtiden kan vara en effektiv tilläggsbehandling till konventionell terapi av ledgångsreumatism hos kvinnor efter klimakteriet.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin
Avhandlingens titel: Estrogen and raloxifene in experimental arthritis and osteoporosis
Avhandlingen försvaras torsdagen den 6 mars 2008, klockan 9:00, föreläsningssalen, våning 3, Guldhedsgatan 10A, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Leg läkare Caroline Jochems, telefon 031-342 64 11, 0706-31 99 16, e-post: caroline.jochems@rheuma.gu.se

Handledare:
Professor Hans Carlsten, telefon 031-342 40 17, e-post: hans.carlsten@rheuma.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera