Tema

Ingemar Mundebo i ny avhandling:Hur styr regeringen myndigheterna?

Vem styr vem i ett samhälle där regeringen ska förverkliga sin politik och självständiga myndigheter ska genomföra den? Vilka metoder används för att styra? Hur är i realiteten rollfördelningen mellan riksdag, regering, regeringskansli och myndigheter samt mellan politiker och tjänstemän? Det är frågor som Ingemar Mundebo besvarar i sin avhandling i statsvetenskap.

Ingemar Mundebo har granskat hur styrningen fungerar vid åtta myndigheter samt inom regeringskansli, regering och riksdag under åren 2002-2006. Hur bör det vara enligt program och riksdagsbeslut och hur är det i verkligheten? Hur kan staten styra i ett samhälle präglat av starka regioner och kommuner, växande internationellt samarbete och ökad samverkan mellan offentliga organ, företag och organisationer?

Han beskriver olika sätt att styra – genom lagar och förordningar, genom finansiella resurser, anslag och mål- och resultatkrav, genom organisering, utnämningar, kontroll och informella kontakter.

– Det finns stora skillnader mellan program och verklighet. Styrningen är nu för omfattande och för detaljerad, samtidigt som det finns för litet av granskning och analys av uppnådda resultat, säger Ingemar Mundebo.

Hans slutsats är att mål och resultat, uppföljning och utvärdering bör vara viktiga inslag i all styrning. Men regeringens styrning bör inte avse alla detaljer. Det finns ett värde med myndigheter som fullgör politiskt beslutade verksamheter under betydande frihet och ansvar.

– Förvaltningspolitiken under de senaste 20 åren har präglats av många ansatser, men också av alltför många ofullbordade insatser, säger han.

Avhandlingen ”Hur styrs staten? Resultat av resultatstyrning.” försvaras fredagen den 29 februari 2008 kl 10.00 i hörsal A2, Södra huset, Frescati.

Fakta om Ingemar Mundebo (född 15/10 1930):
Under närmare 50 år verksam inom svensk förvaltning på central, regional och lokalnivå – som tjänsteman och som politiker. Socionomexamen 1954 och filosofie licentiat 1964 vid Stockholms universitet, där han också var anställd 1964-1978, från 1976 som byråchef. Riksdagsledamot (fp) 1965-1980. Statsråd och chef för Budgetdepartementet 1976-1980, även chef för Ekonomidepartementet 1978-1979. Han var därefter landshövding i Uppsala län 1980-1986 och generaldirektör för Riksrevisionsverket 1986-1993.

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Ingemar Mundebo, tfn 08-663 14 90, e-post ingemar.mundebo@telia.com

För bilder kontakta
press@su.se eller tfn 08-16 40 90

Ingemar Mundebo i ny avhandling:Hur styr regeringen myndigheterna?

 lästid ~ 1 min