Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2008

Identiteten hindrar konsulter att fusionera

Konsulter anlitas ofta i samband med fusioner för att hjälpa de sammangående företagen att integrera sina verksamheter. Men vad händer när konsulter själva är de fusionerande parterna? Annika Schilling vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) beskriver i en ny studie betydelsen av identitet vid en fusion mellan konsultföretag.

Fusioner mellan IT-konsultföretag och managementkonsultföretag har varit vanliga efter millennieskiftet. Fusionerna har visat sig svåra att genomföra med framgång på grund av betydande skillnader mellan IT-konsultation och managementkonsultation. Framför allt har skillnader i hur IT-konsulter respektive managementkonsulter ser på sin identitet betydelse för möjligheten att integrera verksamheterna.

− Identitet är särskilt viktigt i konsultföretag eftersom konsulter behöver vara noga med vilken image de förmedlar till sina kunder om de vill tas på allvar som kunniga experter. Dessutom hamnar konsulter ofta i situationer då de i sin roll kritiseras och ifrågasätts. Att förmedla en positiv bild av vilka man är blir då ett medel för att klara av denna utsatta situation, säger Annika Schilling.

Studien visar att identiteten hos IT-konsulter respektive managementkonsulter ser ganska olika ut. När konsultföretag från skilda discipliner ska fusioneras uppstår lätt problem med att konsulterna upplever att deras självbild hotas. Att börja samarbeta med konsulter som förmedlar en annan bild av sig själva riskerar underminera både IT-konsulters och managementkonsulters trovärdighet.

− Hot mot den egna identiteten leder lätt till att man vägrar samarbeta eller finner vägar att undvika integration och association med varandra. En slutsats från studien är att konsulters behov att förmedla en tydlig identitet står i vägen för lyckade fusioner mellan IT-konsultföretag och managementkonsultföretag, säger Annika Schilling.

Avhandlingen “Kan konsulter fusionera?- en studie av betydelsen av identitet vid en fusion mellan konsultföretag” kan beställas från Ekonomiska Forskningsinstitutet vid HHS via e-post, efi@hhs.se.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Annika Schilling, ekonomie doktor vid HHS
Tel: 08-736 94 65
E-post: annika.schilling@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera