Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 februari 2008

Inga åtgärder trots epidemi av hjärt-kärlsjukdom i Etiopien

Förekomsten av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, som högt blodtryck, fysisk inaktivitet, övervikt och fetma, ökar i Etiopien. Ändå vidtas inga åtgärder mot detta, mycket på grund av att kroniska sjukdomar ses som västerländska sjukdomar eller välfärdsdito. Den slutatsen drar Fikru Tesfaye i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 29 februari.

I motsats till den gängse uppfattningen närmar sig fattiga och rika länder varandra snabbt vad gäller sjukdomspanorama. Därmed är hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancer snart lika vanligt i fattiga som i rika länder. När ett land utvecklas ekonomiskt kan de kroniska sjukdomarna först öka bland de välbeställda, men blir snabbt vanliga bland fattiga. Kronisk sjukdom och fattigdom är sammankopplade i ett elakartat förhållande. I många länder är det de fattigaste människorna som riskerar att utveckla kroniska sjukdomar och dö i förtid av dem, eftersom de har de sämsta förutsättningarna att bära den finansiella bördan. Kronisk sjukdom kan orsaka sjukdom bland individer och familjer och dra ner dem i en nedåtgående spiral som förvärrar sjukdom och fattigdom.

De huvudsakliga kroniska sjukdomarna – hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancer – har ett antal gemensamma riskfaktorer som är relaterade till beteenden vad gäller kost och livsstil. Dessa omfattar bland annat högt blodtryck, höga kolesterolvärden, tobaksanvändning, överdrivet alkoholbruk, otillräckligt intag av frukt och grönsaker, övervikt, fetma och fysisk inaktivitet. Alla dessa riskfaktorer ökar i afrikanska länder, och deras bidrag till hjärt-kärlsjukdom är oförändrat i Afrika och andra delar av världen. Därmed står fem riskfaktorer för ungefär 90 % av risken för hjärtinfarkt i afrikanska befolkningar.

Även om effekterna av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom i Afrika liknar effekterna på andra befolkningar dör nu dubbelt så många av hjärt-kärlsjukdom i u-länder jämfört med i-länder. Dessa sjukdomar påverkar yngre befolkningar och leder till för tidig död i u-länder på grund av brist på förebyggande åtgärder eller effektiv hantering av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Stroke och cancer i livmodertappen (cervixcancer) inträffar hos yngre personer och hos fler i Afrika än i utvecklade länder. Detta forskningsarbete utgör grunden för framtida insatser för att förebygga och hantera hjärt-kärlsjukdom och relaterade sjukdomar i Etiopien.

Fredag 29 februari försvarar Fikru Tesfaye, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap, sin avhandling med titeln “Epidemiology of Cardiovascular Disease Risk Factors in Ethiopia: The urban-rural divide”.
Disputationen äger rum klockan 9.00 i sal 135, Norrlands universitetssjuhus. Fakultetsopponent är professor Rainer Sauerborn, Heidelbergs universitet, Tyskland.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Fikru Tesfaye (engelskspråkig) på telefon 090-785 12 19 eller 090-785 27 69, eller e-post ttfikru@yahoo.com.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera