Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2008

Sveriges första avhandling med exklusivt fokus på apors tänkande

Har apor fantasi? Hur ser deras bildförståelse ut?En flera år lång studie på apor som gjorts av kognitionsforskare Tomas Persson visar bland annat att det inte krävs en mänsklig hjärna för att förstå bilder som just avbilder. Perssons avhandling som nu läggs fram vid Lunds universitet är Sveriges första med exklusivt fokus på apors tänkande.

När människor jämför en bild med verkligheten är det ofta nödvändigt att fylla i information som saknas i bilden. Hur vet man t.ex. att en person i en bild springer, till skillnad från att vara frusen i en position?
Hur vet man att den breda orange tingesten på Kalle Anka är en näbb? Hur kan man känna igen motivet i bilder som man aldrig har sett förut? Jo, för att man tolkar.
Många djur har inga problem att känna igen innehållet i realistiska bilder, såsom fotografier, men kan de relatera en bild till verkligheten på ett sådant sätt att även igenkänning av t.ex. teckningar är möjlig? Svaret är ja, med reservation.
Det visar Tomas Persson i sin avhandling “Pictorial Primates – A Search for Iconic Abilities in Great Apes” som läggs fram den 22:e februari.
En genomgång av tidigare forskning har visat att det finns flera sätt för djur att förstå relationen mellan en bild och verklighet, men att det bara är specialfallet när man förstår att bilden avbildar verkligheten som bilden tolkas genom att placera den i dess rätta kontext och fylla i saknad information.
Slutsatserna från Tomas Perssons flera år långa studie av gorillor vid Givskuds djurpark i Danmark är att det inte är lätt att lära en apa att relatera en bild till verkligheten.
– Det är dock oklart huruvida detta är en fråga om träningsmetod eller apornas förmåga, säger Tomas Persson.
Han fann nämligen också att språktränade bonoboer vid Great Ape Trust of Iowa, i USA, utan vidare kunde namnge enklare icke-realistiska bilder som de aldrig tidigare hade sett.
– Det är det mest lovande beviset hittills för att en mänsklig hjärna inte är nödvändig för att förstå bilder som just avbilder. Men många studier kvarstår innan man kan veta bredden av denna förmåga hos apor. Ytterligare en fråga för framtiden är huruvida bonoboernas språkträning är den direkta orsaken till bildförståelsen, säger Tomas Persson.
Forskning om apors tänkande, vilket är ett expanderande fält internationellt, kommer att få nya förutsättningar också i Sverige med den forskningsstation som forskarna i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet är med om att bygga upp vid Furuviksparken i Gävle. Eftersom människan delar förfäder med de nu levande människoaporna så är sådan forskning viktig, inte bara för att förstå kognition som ett generellt biologiskt fenomen, utan också för att förstå det mänskliga tänkandets evolution. Tomas Perssons avhandling är förhoppningsvis bara den första i en lång rad på temat i svensk forskning.

Tomas Persson disputerar den 22 februari kl. 10.15 med avhandlingen Pictorial Primates – A Search for Iconic Abilities in Great Apes. Kungshuset sal 104, Lundagård, Lund

Kontaktinformation
För mer information:
Tomas Persson: Tomas.Persson@lucs.lu.se / tel. 046-222 85 88 /
073-6946085

Kognitionsvetenskap: www.lucs.lu.se

Great Ape Trust of Iowa: http://www.greatapetrust.org/

Givskud Zoo: http://www.givskudzoo.dk/

Furuviksparken: http://www.furuvik.se/

Vetenskaplig föreståndare Lunds Universitets Primatforskningsstation
Furuvik: Mathias.Osvath@lucs.lu.se / tel. 046-222 40 45

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera