13 februari 2008

Lokal kultur bevarar traditionella könsroller

Samhällsomvandlingen under 1900-talets sista hälft har inneburit stora förändringar i könsrollsmönstren i samhället i stort. Kvinnor har gått från att vara hemmafruar till att gå ut i arbetslivet, så även i Tornedalen. Trots detta har de gamla traditionella könsrollerna till stor del bevarats just i Tornedalen, detta på grund av den starka lokala kulturen. En kultur i vilken det är mycket viktigt att kvinnor framför allt är duktiga på att sköta hem och barn, och en kultur i vilken det finns starka förväntningar på att män och fäder ska sköta de traditionellt manliga sysslorna.

Doktorsavhandlingen Women narratives from Tornedalen-Northernmost Sweden: Gender and culture in perspective med vilken Ann-Kristin Juntti-Henriksson disputerar den 18 februari, är en analys av 103 djupintervjuer med kvinnor i den svenska delen av Tornedalen och omfattar berättelser över en tidsperiod från 1950-talet till slutet av 1990-talet.

– Kvinnorna är oftast mycket medvetna om jämställdhetsfrågor och har oftast en syn på sin egen situation som icke jämställd. Många kvinnor berättar att det är männen som bestämmer i deras förhållanden och att män i Tornedalen oftast undvikit det mesta av hushållsarbetet. Många kvinnor upplever sin situation som djupt orättvis och känner att de lever i en kultur där jämställdheten är sämre än i övriga Sverige, säger Ann-Kristin Juntti-Henriksson.

Både männens och kvinnornas beteenden kan ha bidragit till att bevara en kultur med icke jämställda villkor. Kvinnorna anklagar väldigt ofta mödrarna för att ha skämt bort och uppfostrat sina söner till att undvika hushållssysslor.

– Det verkar som om kvinnorna omedvetet har försvarat den traditionella könsrollen genom att utöva grupptryck gentemot varandra. På grund av den starka sociala kontrollen i Tornedalen vågar de flesta kvinnor inte bryta mot det traditionella mönstret. De vill känna sig som en del av den tornedalska kulturen och vågar eller vill därför inte gå emot de oskrivna normer som gäller.

Många kvinor beskriver att det krävs stor styrka för att klara av att leva i Tornedalen. Trots att kvinnorna känner som de gör är många stolta och lyckliga över att leva och bo där, medan andra bär med sig en stark längtan att flytta någon annanstans.

Kontaktinformation
Upplysningar: Ann-Kristin Juntti-Henriksson, tel. 0920-49 30 28, 070-254 94 22, ann-kristin.juntti-henriksson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera