11 februari 2008

Automatisera med förstånd

Automatisering behöver inte innebära att människa och teknik ställs mot varandra. Om automationsnivån mäts och kontrolleras, kan de istället dra nytta av varandras styrkor. Nu har Jörgen Frohm vid Chalmers tagit fram en metod för att enkelt mäta automationsnivån inom produktionssystem.

Ofta framställs det som att beslut om automatisering handlar om antingen full automation eller manuellt arbete. Men studier vid industriföretag i Sverige visar att det finns många nivåer av automation. Detta innebär att det är viktigt att ha god kunskap om hela sin produktionsprocess. Annars finns det risk för att hela automatiseringsprojektet havererar.

Genom mätning av automationsnivån ges en bra bild av vilka möjligheter som finns för att förbättra automationslösningar och beslutsstöd. Om automationsnivån kontrolleras tidigt i ett automatiseringsprojekt, kan man undvika att investera i en automationslösning som är onödigt komplicerad, eller inte tillräckligt flexibel.

Jörgen Frohm vid Produkt- och produktionsutveckling på Chalmers har i sin doktorsavhandling tagit fram en metod för att mäta den aktuella och kommande automationsnivån inom produktionssystem.

– Att automatisera är inte att väga människor mot tekniska lösningar. Att automatisera är att fokusera på samarbetet och på så sätt dra nytta av varandras styrkor, säger Jörgen Frohm.

Han har i sitt arbete tagit utgångspunkt i människan och arbetat med kunskap från bland annat flyg och flygledning. Genom att sätta in denna kunskap i produktionssammanhang, har han fått fram ett användbart och lättförståeligt verktyg.

– Metoden jag har tagit fram är tänkt att användas direkt av folk i företagen. När vi har prövat har den visat sig fungera väldigt bra och det känns förstås positivt, säger Jörgen Frohm.

Jörgen Frohm har varit ansluten som doktorand till ProViking forskarskola och gjort sitt arbete inom projektet Dynamo, som är ett delprojekt inom Factory-in-a-box.

Avhandlingen “Levels of Automation in Production Systems” försvaras vid en offentlig disputation fredagen den 8 februari kl 10.00.

Plats: Sal HB3, Hörsalsvägen 8, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Avhandlingen försvaras på svenska. Fakultetsopponent är Professor Mats Jackson, Mälardalens högskola, institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling.

Avhandlingens abstract i Chalmers publikationsdatabas, CPL>>
http://publications.lib.chalmers.se/cpl/record/index.xsql?pubid=65769

För mer information, kontakta:
Jörgen Frohm, Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Chalmers tekniska högskola
Tel: 031-772 4805, mobil: 0709-78 48 40
jorgen.frohm@chalmers.se

Handledare: Johan Stahre, Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Chalmers tekniska högskola
Tel 031-772 12 88
johan.stahre@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera