Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2008

Snabb behandling med tandimplantat i överkäken ger bra resultat

Direkt eller tidig belastning av tandimplantat i överkäken uppvisar samma kliniska resultat som tandimplantat som fått läka in under flera månader innan tänderna monteras. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Överkäkens ben är normalt porösare än underkäkens. Detta har medfört längre inläkningstid för tandimplantat som installeras i överkäken jämfört med i underkäken. Under implantatens inläkningstid kan patienten tvingas använda en tillfällig tandprotes. Tandprotesen har ofta dålig passform, kan släppa från sitt fäste och falla ner i munnen när patienten äter. Detta är ett socialt handikapp för patienten och förkortad behandlingstid är därför positivt.

Leg tandläkare Kerstin Fischer har i sin avhandling utvärderat två patientgrupper. Den ena gruppen bestod av 24 patienter som var helt tandlösa i överkäken. Dessa patienter delades in två grupper där 16 patienter fick sina tandbryggor monterade på tandimplantaten efter i medeltal tretton dagar och åtta patienter fick sina tandbryggor efter tre till fyra månader. Efter fem år visades att i genomsnitt hade de patienter som genomgick snabb implantatbehandling samma kliniska resultat som de patienter vars behandling innebar flera månaders lång inläkningstid av tandimplantaten.

Avhandlingens andra patientgrupp bestod av totalt 32 patienter som saknade en eller flera tänder i överkäken. Sexton patienter som saknade en enda tand fick en tandkrona monterad på implantatet samma dag som operationen utfördes. Sexton andra patienter som saknade flera tänder fick sina bryggor monterade efter i medeltal 16 dagar. Efter ett år hade endast ett av totalt 53 installerade implantat förlorats. Det förlorade tandimplantatet var installerat i mycket poröst käkben.
– Sammanfattningsvis kan man konstatera att direkt eller tidig belastning av tandimplantat i överkäken resulterar i samma kliniska resultat som efter att implantat fått läka in i flera månader före belastning med en tandkrona eller tandbrygga, säger Kerstin Fischer.

FAKTA DENTALA IMPLANTAT
Implantatet är en slags artificiell tandrot av titan. Titanskruven opereras in i käkbenet och läker fast där för att användas som fäste för kronor, broar eller proteser. Metoden uppfanns av professor Per-Ingvar Brånemark vid Sahlgrenska akademin under 1960-talet. Det finns flera typer av titanfixturer, men alla bygger på att titanmetallen har den unika egenskapen att kunna osseointegreras.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper
Avhandlingens titel: On immediate/early loading of implant-supported prostheses in the maxilla
Avhandlingen försvaras fredagen den 8 februari, klockan 13.00, hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera