Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 februari 2008

Störd genreglering orsakar vanlig rubbning i fettomsättning

Sjukdomen familjär kombinerad hyperlipidemi är en vanlig orsak till störd fettomsättning och tidig hjärtinfarkt. Uppsalaforskare har nu utvecklat en banbrytande metod och kan för första gången visa vilka gener som regleras av genen USF1, som man vet orsakar sjukdomen. Resultaten presenteras i dag i den ledande tidskriften Genome Reasearch.

Familjär kombinerad hyperlipidemi orsakas av genen USF1 som i sin tur styr många andra gener men det har hittills inte funnits tekniker att hitta dessa. Professor Claes Wadelius, vid institutionen för Genetik och Patologi vid Uppsala Universitet har utvecklat nya metoder för att analysera genreglering och funnit en rad med gener som styr fettnivåer och energiomsättning. Genombrottet är ett resultat av ett nära samarbete med professor Jan Komorowski vid Linnaeus Center för Bioinformatik.

Hur aktiv en gen är regleras av proteiner, kallade transkriptionsfaktorer, som binds till DNA-tråden. Fram till nu har det analyserats i provrör och endast en gen i taget. Claes Wadelius forskargrupp har utvecklat nya högeffektiva metoder som på två avgörande punkter förbättrar resultatet. Dels analyseras nu levande celler och inte syntetiska gener i provrör. Dels analyseras nu hela mänskliga arvsmassan i ett enda experiment och inte bara ett genfragment.

Metoden har använts för att finna de gener som har en rubbad funktion vid den vanliga sjukdomen familjär kombinerad hyperlipidemi. Patienterna har förhöjda nivåer av kolesterol eller andra fetter vilket leder till ökad risk att drabbas av tidig åderförkalkning och hjärtinfarkt. Analyserna visar att genen USF1 i sin tur styr aktiviteten av över 1000 gener, varav flera bestämmer kroppens fettnivåer. Den styr också en rad gener som deltar i cellens energiproduktion vilket ger nya uppslag till att förstå störningar i ämnesomsättningen. De nya metoderna är 10-100 miljoner gånger effektivare än de föregående och i projektet gjordes nära 1 miljard analyser. Det ställer höga krav på hur man registrerar, lagrar och tolkar data.

– De tekniska genombrotten gör medicinsk forskning till mer av informationsvetenskap. Med dessa nya, precisa metoder att analysera data har vi fått helt nya möjligheter att förstå orsakerna till störningar i ämnesomsättningen. I andra projekt använder vi samma metoder för att förstå nya orsaker till cancer, säger professor Claes Wadelius.

Kontaktinformation
Kontaktperson Claes Wadelius, 070-425 0583, Claes.Wadelius@genpat.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera