Tema

Rekreation viktig för jägarna

Värdet på jakten i Sverige ökar för att idag värderas till över 3 miljarder kronor. Viktigast är rekreationen som värderas nästan dubbelt så högt som köttet.

Antalet jägare har också minskat något sedan mitten av 1980-talet, medan de jägare som ändå ger sig ut i markerna jagar desto mer. Idag jagar genomsnittsjägaren sex dagar mer än för 20 år sedan. Inte oväntat är älgen det vilt som har störst jaktvärde. Men nya arter som vildsvin klättrar uppåt i listan, både när det gäller antalet jaktdagar och hur jakten värderas.

Detta och mycket mer visar en ny forskningsrapport som baseras på en enkät som gått ut till närmare 5 000 slumpvis utvalda jägare och markägare i Sverige. Senast en liknande undersökning gjordes var 1987.

Bakom rapporten står forskarna Leif Matsson, Mattias Boman och Göran Ericsson vid SLU i Alnarp och Umeå. Samtliga är också verksamma inom forskningsprogrammet Adaptiv förvaltning av vilt och fisk.

Kontaktinformation
Goran.Ericsson@vfm.slu.se, 090-786 85 08
Jakten i Sverige – Ekonomiska värden och attityder jaktåret 2005/2006,
http://www.viltochfisk.se

Rekreation viktig för jägarna

 lästid ~ 1 min