4 februari 2008

Varför återvinner vi?

Varför återvinner hushållen sitt avfall? Spelar moralen någon roll? Vilken betydelse har kommunerna och återvinningsstationerna? Och sker insamlandet av förpackningar på ett kostnadseffektivt sätt? Detta är exempel på frågor som nationalekonomen Olle Hage besvarar i sin doktorsavhandling.

Olle Hages forskning visar att individer som känner en moraliska skyldighet för återvinning också återvinner mer. En sådan moralisk skyldighet aktiveras om individen tror att det är många andra som också återvinner och om han eller hon tror att återvinning är viktig för en god miljö. En slutsats i avhandlingsarbetet är att myndigheter och återvinningsindustri genom olika kampanjer kan påverka hushållen att återvinna mer. Framför allt visar det sig att det är viktigt att dessa kampanjer ska handla om att det är många som återvinner.

– Resultaten visar också att en viktig ingrediens i våra beslut om återvinning handlar om kostnader och arbetsinsats för hushållen. Om en kommun exempelvis inför vikttaxa på soporna – vilket innebär att ju tyngre soporna är desto dyrare blir det att få dem hämtade – då ökar återvinningen. Återvinningen stiger också med antalet återvinningsstationer och/eller om hushållen har tillgång till fastighetsnära insamling, säger Olle Hage.

Det innebär att det verkligen är så att både kommunerna och återvinningsindustrin i allra högsta grad kan påverka i vilken omfattning hushållen återvinner. Vill de att återvinningen ska öka bör de alltså genomföra åtgärder som ger privatekonomiska fördelar för hushållen att återvinna, enkel matematik således.

– Intressant är också att betydelsen av en moralisk norm när det gäller återvinning minskar om det är enklare att göra det. Man skulle kunna säga att om det är besvärligt att återvinna så är det bara de som känner en väldigt hög moralilsk skyldighet för återvinning som gör det – men om det blir enkelt och mindre kostsamt så återvinner folk oberoende av vilken moralisk skyldighet de känner för återvinning, säger Olle Hage.

Återstår den sista frågan – den om huruvida lagstiftningen kring hushållens återvinning av exempelvis olika förpackningar är kostnadseffektiv. Olle Hages forskning visar framför allt att insamlingen av förpackningar inte är kostnadseffektiv. Skälet till detta är att återvinningsföretagen får högre ersättning där insamlandet är dyrt.

– Ett reformerat ersättningssystem skulle innebära att vi skulle kunna återvinna lika mycket förpackningar till en lägre kostnad för samhället.

Olle Hage är född i Umeå men flyttade till Luleå som 11-åring, gick fyraårigt tekniskt gymnasium och tog sin ekonomexamen vid LTU 1995. Sedan dess har han arbetat som lärare i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet och disputerar den 8 februari med avhandlingen The economics of household packaging waste – Norms, effectiveness and policy design.

Kontaktinformation
Upplysningar: Olle Hage, tel. 0920-49 23 36, olle.hage@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera