Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 februari 2008

Kamouflerade bakterier avslöjas med hjälp av proteinstudier

För att lura kroppens immunförsvar kamouflerar sig vissa bakterier med kroppens egna proteiner. Sara Lejon har genom att undersöka två proteiners struktur studerat hur bakteriell infektion uppstår och hur ett visst antibiotikum tillverkas, vilket är viktig kunskap i kampen mot antibiotikaresistens. Hon disputerade vid Uppsala universitet den 1 februari.

Sara Lejon har studerat de två proteinerna med hjälp av röntgenkristallografisk metodik, som ger en bild av proteinets tredimensionella struktur. Den här strukturen kan i sin tur ge värdefull information om proteinets funktion. Hon har studerat proteinet GA, som är en del av ett protein som sitter på ytan hos sjukdomsalstrande stammar av en viss bakterie (Finegoldia magna). Bakterierna använder GA för att binda ett av kroppens egna proteiner (albumin) till sin yta, och på så vis kamouflera sig för kroppens immunförsvar. Med hjälp av kamoufleringen kan bakterierna sedan tränga in i våra vävnader och orsaka infektioner. Sara Lejon beskriver i avhandlingen hur detta går till på molekylär nivå.

– Mina studier av GA och dess interaktion med kroppens eget protein albumin har gjort att man även kan studera albumin på ett nytt sätt. Det här kan i sin tur ha betydelse för läkemedelsutvecklingen, eftersom man där ofta har problem med att albumin inte binder till läkemedel på det sätt man vill, förklarar Sara Lejon.

Det andra proteinet hon har studerat är ett enzym från en mögelsvamp (Acremonium
chrysogenum) som producerar antibiotikumet cefalosporin. Cefalosporin är tillsammans med penicillin ett av de mest använda antibiotika i världen. Med hjälp av de här studierna har Sara Lejon och hennes kollegor i detalj kunnat beskriva en ny pusselbit i enzymets produktion av antibiotika.

– Den här ökade kunskapen kan i framtiden göra det möjligt att utveckla nya cefalosporin-baserade antibiotika, säger hon.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Sara Lejon, 018-471 44 51, 073-342 35 12, e-post: sara@xray.bmc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera