Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 januari 2008

Högt blodsocker kan försämra minnet

I tidskriften Diabetes presenterar en forskargrupp från universiteten i Umeå och Stockholm resultat som antyder att förhöjda blodsockernivåer kan påverka minnesfunktionen negativt.

Det är tidigare känt att patienter med diabetes har en ökad risk för att insjukna i olika demensformer, bl.a. Alzheimers sjukdom. Den riskökningen kan orsakas av en kombination av de riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som denna patientgrupp har, t.ex. högt blodtryck, höga blodfetter, ökad inflammatorisk aktivitet och högt blodsocker.

Man har tidigare inte vetat om blodsocker i sig skulle kunna påverka minnet negativt hos personer utan diabetes och det har också varit oklart vilken del av hjärnan som skulle vara mest känslig för högt blodsocker. Genom en analys av 411 friska personer som deltagit i både Västerbottens Hälsoundersökningar och Betulaprojektet har forskargruppen kunnat konstatera att förhöjda blodsockernivåer sannolikt påverkar en specifik del av hjärnan, hippocampus, och då hos framför allt kvinnor. Hippocampus är en del av hjärnan som ansvarar för lagring av nya minnen och är den ofta först drabbade delen av hjärnan vid utveckling av Alzheimers sjukdom.

Studien ger viktig information till grund för ytterligare i studier med syftet att studera hur förhöjt blodsocker kan försämra minnet.

Forskargruppen består av Olov Rolandsson, Anna Backeström, Sture Eriksson och Göran Hallmans från Umeå universitet samt Lars-Göran Nilsson, Stockholms Universitet.

För mer information kontakta Olov Rolandsson, enheten för allmänmedicin, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, tel. 090-785 35 71, e-post: olov.rolandsson@fammed.umu.se

Referens: Rolandsson O, Backeström A, Eriksson S, Hallmans G, Nilsson LG, “Increased glucose levels are associated with episodic memory in nondiabetic women”, Diabetes 2008;57:440-443

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera