Tema

Sociala forum – bred motkraft eller marginell företeelse?

Inspirerade av World Social Forum har lokala sociala forum etablerats runt om i Sverige de senaste åren. Men ambitionen att forma en brett förankrad politisk motkraft till den nyliberala ideologiska dominansen har inte fått ett självklart genomslag.

Det första World Social Forum hölls i brasilianska Porto Alegre 2001. Syftet var att skapa en mötesplats för den globala rättviserörelsen och lyfta fram alternativ till den ekonomistiska, nyliberala, synen på människan och världen. World Social Forum beskrevs som en succé och fick snabbt efterföljare i form av hundratals regionala och lokala forum runt om i världen.

Även i Sverige har en rad lokala sociala forum hållits. Henrik Nordvall, som disputerar i pedagogik och vuxnas lärande, har studerat hur några av dessa forum organiserats. Han menar att de kan studeras som en ny form av folkbildning, samtidigt som de har starka relationer till de etablerade formerna av folkbildning, dvs studieförbund och folkhögskolor.

– De har fungerat både som kontaktyta och länk mellan till exempel LO och Attac i etablerandet av sociala forum, säger han.

Koalitionsbyggande har utmärkt de processer som föregått de sociala forumen, enligt Henrik Nordvall. Alla inblandade organisationer har velat skapa breda samarbeten. Fackliga organisationer har samarbetat med miljö,- kvinno,- människorätts- och utvecklingsorganisationer. Listorna på medverkande föreningar har ofta varit imponerande långa, även om det faktiska antalet deltagare vid forumen inte varit lika omfattande.

De personer som får störst inflytande i organiseringen representerar inte stora organisationer med många medlemmar. Istället dominerar individer som ofta själva deltagit på internationella forum och toppmötesdemonstrationer, varit inlästa på globala frågor och haft internationella kontakter. Det har i sin tur präglat utformningen av forumen. Även om de försökt belysa lokala politiska frågor har forumen präglats av språkbruk och symboler som knyter an till andra sociala forum runt om i världen.

– Kring forumen har bildats en egen delkultur, som känns främmande för de icke redan förtrogna, säger Henrik Nordvall. De flesta svenskar känner sannolikt inte ens till vad ett socialt forum är.

I september står Öresundsregionen värd för det europeiska sociala forumet, ett evenemang som väntas dra många 10 000-tals personer från hela Europa. Men Henrik Nordvall menar att forumrörelsens framtid nu står och väger. Om den inte lyckas knyta an till människors vardagsliv kan den marginaliseras och tyna bort. Samtidigt visar de sociala forumen på hur nya kontakter och allianser uppstår mellan olika rörelser och grupper, vilket kan få betydelse för den politiska utvecklingen.

Kontaktinformation
Henrik Nordvall disputerar den 31 januari. Avhandlingen heter I skärningspunkten mellan det globala och det lokala. Tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum. Telefon till Henrik Nordvall 0703-620206, e-post: henrik.nordvall@liu.se

Sociala forum – bred motkraft eller marginell företeelse?

 lästid ~ 2 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here