Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 januari 2008

Genetiken bakom blodfettsrubbningar ger ny insikt om vem som får hjärt-kärlsjukdomar

Forskare vid Sahlgrenska akademin har i samarbete med en stor internationell forskargrupp kartlagt olika genetiska blodfettsrubbningar. Den nya kunskapen kan leda till ökad förståelse om vem som kan drabbas av hjärt-kärlsjukdomar vilket i förlängningen gör det lättare att ge högriskindivider rätt medicinering.

Förhöjda blodfetter är en av orsakerna till åderförkalkning som i sin tur kan leda till allvarliga hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Blodfetterna består av flera olika delar som LDL, som brukar kallas det onda kolesterolet, HDL, det goda kolesterolet, och triglycerider.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu i samarbete med forskargrupper från flera andra länder kartlagt de genetiska varianter som påverkar hur blodfetterna är sammansatta hos olika människor. Vissa varianter finns hos stora delar av befolkningen, andra hos betydligt färre. I studien, som i dagarna publiceras på Nature Genetics webbplats, beskriver forskarna 18 olika genetiska varianter som ger skilda sammansättningar av blodfetter som i sin tur gör olika individer olika benägna att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.

Forskargruppens upptäckter har rönt stort intresse i forskarkretsar eftersom gruppen i detalj visar hur olika blodfettsrubbningar påverkar kolesterolmönstret.
– Förhöjda kolesterolvärden är mycket vanliga i alla befolkningsgrupper. Behandling med kolesterolsänkande läkemedel är allmänt accepterat för att minska framtida risk för hjärt-kärlsjukdomar. Idag är sådan behandling mycket vanlig världen över och erkänt kostandseffektiv, säger professor Thomas Hedner, Sahlgrenska akademin och en av forskarna i studien.

I det fortsatta arbetet kartlägger nu forskargruppen i vilken utsträckning de genetiska varianterna enskilt och inbördes påverkar risken för framtida hjärt-kärlkomplikationer.
– Målet med arbetet är att hitta bättre möjligheter att identifiera högrisksindivider och på så sätt skapa ett bättre underlag för långtidsbehandling för den stora grupp av patienter som har förhöjda blodfetter, säger doktorand och läkare Björn Wahlstrand, Sahlgrenska akademin.

I samarbetet ingår forskare från Finland, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige och USA.

Tidskrift: Nature Genetics
Artikelns titel: Six new loci associated with blood low-density lipoprotein cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol or triglycerides in humans
Författare: Sekar Kathiresan, Olle Melander, Candace Guiducci, Aarti Surti, Noël P Burtt, Mark J Rieder, Gregory M Cooper, Charlotta Roos, Benjamin F Voight, Aki S Havulinna, Björn Wahlstrand, Thomas Hedner, Dolores Corella, E Shyong Tai, Jose M Ordovas, Göran Berglund, Erkki Vartiainen, Pekka Jousilahti, Bo Hedblad, Marja-Riitta Taskinen, Christopher Newton-Cheh, Veikko Salomaa, Leena Peltonen, Leif Groop, David M Altshuler, Marju Orho-Melander

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
professor Thomas Hedner, telefon: 031-342 8524, 0705-20 51 99 , e-post: thomas.hedner@pharm.gu.se
Doktorand/läkare Björn Wahlstrand, telefon:031-342 7472, 0731-51 00 42, e-post: bjorn.wahlstrand@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera