Artikel från Statens folkhälsoinstitut

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 januari 2008

Sömnproblem och oro ger ökad risk för psykisk sjukdom

Många lider idag av lindriga psykiska besvär som oro, ängslan eller sömnsvårigheter. Dessa personer löper också en ökad risk för att drabbas av allvarlig psykisk sjukdom, exempelvis depression. Det visar en ny rapport från Statens folkhälsoinstitut.

Rapporten “Lindriga psykiska symtom och risk för psykisk sjukdom” visar att personer med milda psykiska symtom som exempelvis oro, ängslan och sömnstörningar har en upp till fem gånger högre risk att drabbas av allvarlig psykisk sjukdom. Det finns även ett samband mellan vissa psykiska problem av mer allvarlig karaktär – bland annat självmordstankar – och konsekvenser i form av ytterligare allvarliga psykiska problem hos personen i fråga. Slutsatserna belyser en individnivå och dras efter en systematisk genomgång av det aktuella forskningsläget på området.

– Kunskapen om vad som påverkar risken för en person att drabbas av psykiska problem är viktig. Vi hoppas att rapporten blir ett viktigt bidrag i utvecklingen av området och kompletterar nuvarande perspektiv, säger Sven Bremberg, läkare och avdelningschef på Folkhälsoinstitutet.

Lindriga psykiska symtom som oro, ängslan och sömnstörningar är vanliga i befolkningen. I en nationell intervjuundersökning från Statistiska centralbyrån 2004/2005 anger 23 procent av kvinnorna och 13 procent av männen att de har känslor av ängslan, oro eller ångest. I samma undersökning uppger 29 procent av kvinnorna och 19 procent av männen att de har sömnbesvär.

Att av och till vara nedstämd eller orolig är en naturlig del av livet och symtom av detta slag behöver inte följas av allvarliga konsekvenser. Men det finns en risk för att lindriga symtom varslar om en ökad risk för allvarliga psykiska problem hos den drabbade.

När det gäller mer allvarliga psykiska problem så beräknas mellan två och fem procent av den vuxna befolkningen lida av depression och ungefär 12-17 procent av någon form av ångestsjukdom. En studie från 2007 uppskattar att samhällskostnaden för depression i Sverige har fördubblats mellan 1997 och 2005, från 16,1 till 32,9 miljarder kronor per år.

Hela rapporten “Lindriga psykiska symtom och risk för psykisk sjukdom” finns tillgänglig på www.fhi.se.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:

Sven Bremberg, avdelningschef, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 53, e-post: sven.bremberg@fhi.se

Sofia Ljungdahl, utredare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 77, e-post sofia.ljungdahl@fhi.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera