Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 januari 2008

Kina vinner kampen om Afrika?

Kinas biståndsprojekt i Afrika har många gånger varit långt mer effektiva än västerlandets. Dessutom har samarbetet och handelsutbytet mellan Kina och Afrika varit mer stabilt. Detta är några anledningar till varför många afrikaner idag föredrar Kina framför Europa och USA som handelspartner. Det hävdar kulturgeografen Yahia Mohamed-Mahmoud i en avhandling från Lunds universitet.

Kina har under de senaste 30-40 åren konsekvent satsat på utveckling i Afrika i form av jordbruk. Västerländska biståndsarbetare har under tiden hoppat från än den ena än den andra strategin:

På 50-talet satsade man på att bygga upp tunga industrier, på 60-talet satsades på uppbyggnad av institutioner för utbildning och demokrati, på 80-talet handlade det om strukturanpassning och marknadsekonomi. Mot slutet av 90-talet insåg man att man var fel väg och nu, 30 år efter kineserna, börjar västerlandet inse att vägen till Afrikas utveckling går genom jordbruk.

Kinas satsningar har alltså inte bara varit konsekventa utan också framgångsrika. Yahia Mohamed-Mahmoud har studerat två projekt, i Mali och i Mauretanien, för att hitta nyckeln till kinesernas framgång.

– Kineserna har varit otroligt duktiga på att känna av och studera marknaden innan de sätter in en åtgärd, säger Yahia Mohamed-Mahmoud. De har också valt att satsa sitt bistånd på odling av produkter som var viktiga för Kinas egen väg ut ur fattigdomen.

En annan framgångsfaktor är den ömsesidiga nyttan; båda parter måste gynnas för att ett projekt ska falla väl ut.

– Många västerländska biståndsprojekt har stupat på dålig uppföljning, säger Yahia Mohamed- Mahmoud. Först satsas pengar och experthjälp men när allt är på plats lämnar man landet. Den som har intresse av egen vinning på det ena eller andra sättet stannar kvar.

Nu har Kinas kontakter med Afrika kommit in i en annan fas där de ekonomiska investeringarna på kontinenten intensifieras. Kinas behov av råvaror växer i takt med den ekonomiska utvecklingen och i väst finns en nyvaknad insikt om att vi är på väg att bli omsprungna när det gäller inflytande i Afrika.

– Tack vare flera decenniers samarbete och goda kontakter föredrar många afrikanska regeringar att samarbeta med Kina, säger Yahia Mohamed-Mahmoud. Det har visat sig att västerländska näringsidkare i Afrika har mycket svårt att hävda sig i konkurrensen.

Kontaktinformation
Förutom forskning och undervisning vid Lunds universitet arbetar Mohamed Mahmoud Yahia som konsult åt i El Salvador. Han disputerade den 19 december med avhandlingen Chinese Development Assistance and West African Agriculture: A Shifing Approach to Foreign Aid?
Han nås på 046-222 84 06, Yahia.Mohamed-Mahmood@keg.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera