Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 januari 2008

Günter Grass — en fråga om både text och bild

Nobelpristagaren Günter Grass är en av vår tids mest kända författare. Det kanske inte alla vet, är att han även är bildkonstnär. Kritikerna ser endast till hans skrivna verk, men enligt honom själv är hans skulpturer och bilder t.o.m. lika viktiga som hans texter. Katja Standfuss försöker besvara hur sammanhanget mellan bild och text ser ut hos Grass.

För Grass är det viktigt att knyta samman historiska händelser med människor och det mänskliga perspektivet. Detta gäller även för hans syn på konst. Det visade sig nämligen under arbetets gång att Grass´ förståelse av konst utgår ifrån det som för honom utgör grunden för mänskligt handlande, dvs. det konkreta, pauserna och tvivlet.

Dessa tankegångar återkommer inte bara i hans romaner, dikter och essäer utan syns även tydligt i hans bilder, skulpturer och grafik. Men text och bild har inte enbart samma tematik utan kompletterar varandra, för varandra vidare, svarar och frågar varandra, ja är rent utav beroende av varandra.

Katja Standfuss´ avhandling öppnar för nya perspektiv av förståelsen av Grass´ verk, där hans bildkonst inte längre kan tolkas som illustrationer till texterna utan snarare förklarar, fördjupar, motsäger etc. texternas innehåll. Dialogen mellan text och bild förenar de båda till en enhet som blir till ytterligare en berättelse i sig samtidigt som den ger en möjlighet att samla olika konstnärliga uttryck.

Avhandlingens titel: Gegenständlichkeit der “neuen, alle meine Möglichkeiten versammelnden Form”. Die Text-Bild-Bände von Günter Grass

Disputationen äger rum: Lördagen den 2 februari kl. 10.00 i T302, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Katja Standfuss, 031-786 46 65, katja.standfuss@tyska.gu.se

Kontaktperson: Petra Platen, 031-786 48 65, petra.platen@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera