Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 januari 2008

Kvinnor i det förbjudnas gräns

Den algeriska författarinnan Assia Djebar, medlem i Franska Akademin sedan 2006, betraktas av många kritiker som de förtryckta kvinnornas röst. Zahia Bouaissis avhandling visar emellertid att det är en sanning med modifikation då det endast gäller för hennes senare romaner. I hennes tidiga verk, som aldrig tidigare undersökts ur ett sociokritiskt perspektiv, bekräftar Assia Djeber snarare den ideologi hon kämpar mot.

Zahia Bouaissi har undersökt följande romaner: La Soif (1957), Les Impatients (1958), Les Enfants du nouveau monde (1962) och Les Alouettes naïves (1968). Böckerna publicerades i Frankrike men skrevs i Algeriet där en dominerande ideologi om kvinnornas ställning och situation rådde.

Studiens analys koncentrerar sig på de kvinnliga huvudpersonerna eftersom de förmedlar textens budskap och dess ideologiska innebörd.
Analysen visar att kvinnorna i Assia Djebars romaner visserligen trotsar samhällets normer: Deras rätt att tala, att upptäcka den egna kroppen och den egna sexualiteten, deras strävan efter en dialog med män framhävs och understryks i alla romaner. Samtidigt ger dock alla huvudpersoner upp i slutet av romanerna och avstår från sina ursprungliga anspråk: En söker frigörelse, men hennes emancipation överskrider aldrig samhällets förbud, en annan gör uppror mot familjen och traditionerna, men återförenas slutligen ändå med båda. Dessutom måste de flesta av kvinnorna låta sig vägledas av mannen, som egentligen bär ansvaret för deras “uppfostran”.

Bland alla kvinnliga personer finns egentligen endast en som till fullo utmanar traditionerna. Men hon straffas med döden i det litterära verket precis som hon skulle ha straffats i det verkliga livet.

De kvinnor som ger upp skildras dessutom som positiva figurer, medan den figur som ifrågasätter den rådande ideologin presenteras som en negativ gestalt och beskrivs med nedsättande och föraktfulla uttryck.

De kvinnliga huvudpersonerna håller sig således inom de gränser som traditionerna fastställer och romanerna bekräftar därmed den dominanta ideologins diskurs som författarinnan haft som avsikt att kritisera och ifrågasätta.

Avhandlingens titel: Femmes aux frontières de l’interdit. Étude des premiers romans d’Assia Djebar (1957-1968)

Disputationen äger rum lördagen den 2 februari, kl. 10.00 i Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta: Zahia Bouaissi, 031-786 18 13, zahia.bouaissi@rom.gu.se
Kontaktperson: Petra Platen, 031-786 48 65,
petra.platen@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera