Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 januari 2008

Intensiv träning – bra också för äldre

I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet konstaterar Nina Lindelöf att intensiv funktionell träning har goda effekter också hos äldre personer med funktionsnedsättningar. Nina Lindelöf har studerat effekter och upplevelser av sådan träning och resultaten visar bland annat att dessa äldre föredrar träning, att de har en uttalad vilja att vara aktiva och att träningen ger positiva effekter.

De effekter som gått att mäta är förbättrad benmuskelstyrka, balans och gånghastighet – främst på lång sikt.

– Många deltagare uppfattar också att de blivit mindre trötta och att de kan röra sig säkrare och tryggare. När de beskriver hur de upplevt träningen säger de exempelvis att de klarar saker som de inte kunde innan träningen – exempelvis att kunna gå bättre – och att förbättringarna påverkar aktiviteter i det dagliga livet positivt, säger Nina Lindelöf.

– Träningen kan också ge gemenskap, ökat självförtroende och mentala förbättringar. Kroppsliga begränsningar kan utgöra ett hinder för att träna, medan tro på den egna förmågan och stöd från kunniga tränare underlättar deltagandet. Intensiv träning kan för äldre människor med funktionsnedsättningar innebära att de övervinner begränsningar för att uppnå ökad vitalitet till kropp och själ.

De positiva resultaten innebär, inte oväntat, att Nina Lindelöfs slutsats blir att äldre personer med funktionsnedsättning bör erbjudas intensiv, funktionell träning. Det träningsprogram som studierna grundar sig på är lätt att använda och förstå och är direkt tillämpbart inom äldrevården och äldreomsorgen.
Doktorsavhandlingen Effects and experiences of high-intensive functional exercise programmes among older people with physical or cognitive impairment har gjorts i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

Nina Lindelöf, uppvuxen i Umeå, tog sin sjukgymnastexamen 1995 och en magisterexamen i sjukgymnastik 2005. Hon har sedan 1996 varit verksam som sjukgymnast vid Geriatriskt centrum i Umeå och är sedan våren 2005 anställd som doktorand vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Kontaktinformation
Upplysningar: Nina Lindelöf, tel. 070-597 41 06, nina.lindelof@germed.umu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera