Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 januari 2008

Spädbarn med dålig tarmflora får oftare eksem

I ett friskt tarmsystem finns naturligt en stor variation av olika slags bakterier. Idag har många människor en tarmflora i obalans. Nu visar en ny studie att barn som har låg variation av bakterier i sin avföring en vecka efter födseln signifikant oftare hade utvecklat atopiskt eksem vid 18 månaders ålder. I studien, som publiceras i Journal of Allergy and Clinical Immunology, undersöktes avföringen från barn i Göteborg, London och Rom.

– En diversifierad tarmflora tycks vara bättre på att stimulera immunförsvaret, säger Göran Molin, professor i livsmedelsteknologi vid Lunds Tekniska Högskola som tillsammans med Siv Ahrné, professor i samma ämne, har lett studien.

Barnens bakteriesammansättning beror ytterst på mammans mikroflora eftersom hon är den primära källan för barnens bakterier den första tiden.

– En frisk vagina är totalt dominerad av lactobaciller, eller mjölksyrebakterier. Vid en vaginal förlossning kommer barnet i nära kontakt med mammans bakterier. Om mamman har en god bakterieflora är kontakten en viktig hjälp för att barnet ska kunna koloniseras med bakterier på rätt sätt. Man kan anta att vissa hygienåtgärder, som t ex antibiotikakurer som görs i vissa länder i samband med förlossningen, i normalfallen kan ha skadlig effekt eftersom mamman då själv får en snedvriden bakterieflora som hon överför till barnet, resonerar Göran Molin.

Men idag har många kvinnor, i USA så många som nästan en tredjedel av alla kvinnor i fertil ålder bakteriell vaginos. Det är ett tillstånd där dåliga bakterier dominerar i vaginan till följd av ett underskott av lactobaciller.

Exakt varför vissa människor har lägre diversitet av bakterier vet forskarna inte riktigt. Men det finns spekulationer:

– Vårt tarmsystem är utvecklat för att hantera mycket lactobaciller. Men idag är livsmedel oftast värmebehandlade och maten förvaras i kyl och frys. Detta tar död på farliga bakterier men även de “goda” lactobacillerna. Före industrialiseringen bevarade och tillredde man ofta mat på annat sätt. Det simplaste sätt var att gräva ner det i en grop, att “grava” den. Då uppstod en spontan mjölksyrejäsning som gjorde maten rik på lactobaciller, förklarar Siv Ahrné.

Annan mat som gynnar förekomst av lactobaciller är syrade grönsaker som t ex surkål, marinerade oliver, kapris, saltgurka och ost. Industrin har börjat upptäcka att vissa levande mikroorganismer är bra och tillsätter dem därför i vissa produkter under samlingsnamnet probiotika.

För mer information, kontakta Siv Ahrné, professor, Industriell näringslära och livsmedelskemi, 046-222 83 27, Siv.Ahrne@appliednutrition.lth.se eller Göran Molin, professor, Industriell näringslära och livsmedelskemi, 046-222 83 27 (samma telnr som Siv Ahrné), Goran.Molin@appliednutrition.lth.se

Artikeln i Journal of Allergy and Clinical Immunology finns i vol 121, sid 129-134.

Om studien: Barnen som studerades ingick från början i en studie, under ledning av professor Agnes Wold vid Göteborgs universitet, med totalt 300 barn vars tarmflora undersökts med traditionella metoder. Från den här större studien plockades 35 barn ut enligt två kategorier, dels sådana som fått diagnosen atopiskt eksem efter 18 månader och dels sådana som förklarats fria från åkomman efter samma tid. Endast barn med en tydlig friskförklaring eller eksemdiagnos ingick i de studerade grupperna. Studien genomfördes med genetiska metoder, som i dessa sammanhang är mer rättvisa än traditionell bakteriologisk teknik som förutsätter att man kan odla bakterien i renkultur på laboratoriet vilket är svårt och ibland omöjligt. De genetiska metoderna inriktar sig mer direkt på bakteriegenerna i provet utan gå omvägen över odling.

Mer information om lactobaciller: Laktobaciller är bakterier som tillhör släktet Lactobacillus där det finns runt 90 olika arter. Laktobaciller växer spontant i traditionella mjölksyrafermenterade livsmedel och konkurrerar där ut både livsmedelsförskämmande bakterier och sjukdomsframkallande bakterier, tex. Genom att bilda mjölksyra och sänka livsmedlets pH till 3.5-4. Exempel på vanliga arter som förekommer i dessa livsmedel är Lactobacillus plantarum och Lactobacillus paracasei. Lactobaciller finns också på frisk slemhinna såväl i munnen som i tarmen. Laktobaciller dominerar helt bakteriefloran i en frisk vagina.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera