Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 januari 2008

Hur blir kunden lojal sin internetbank?

Internet har under ett decennium funnits som kanal mellan kund och bank. Många kunder har börjat använda internetbanken, men frågorna kvarstår; Vad bör bankerna satsa på för att behålla sina kunder online? Hur bygger man lojalitet hos dessa kunder?

Dessa frågor tas upp och besvaras i en ny avhandling av Daniel Nilsson vid Handelshögskolan i Stockholm.

− Avhandlingen visar att kundernas upplevelse av internetbanken som ett användbart hjälpmedel är den viktigaste faktorn för att få dem att fortsätta sitt användande, säger Daniel Nilsson.

I avhandlingen görs en noggrann genomgång av möjliga påverkansfaktorer i jakten efter kunskap om kundernas fortsatta användning av internetbankerna. Internetbanken är ett exempel på en Self-service technology (SST) i kontakten mellan kund och bank. Avhandling kan även appliceras på andra SSTs i denna relation och bidrar med en inblick i framtiden.


Daniel Nilssons avhandling “Transactions in Cyberspace – the continued use of Internet banking” kan beställas från Ekonomiska Forskningsinstitutet vid HHS via e-post, efi@hhs.se

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Daniel Nilsson, HHS
Mobil: 0761-455 133
E-post: daniel.nilsson@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera