Tema

Stubbfräsen fräser bort stubben på stubben

Stubbfräsen är ett helt nytt koncept för att ta tillvara stubbar efter avverkning. Metoden har potential och kan väl konkurrera med andra system, om den utvecklas vidare. Det visar en tidsstudie av Skogforsk.

– Stubbfräsen producerade endast något mindre per timme än andra, mer mogna system som vi studerat. Med tanke på att det är en tidig prototyp och att arbetsmetodiken inte är färdigutvecklad är det en fullt acceptabel prestation, säger Henrik von Hofsten, Skogforsk.

I stället för att bryta upp hela stubben fräser stubbfräsen ut den vedrika kärnan och lyfter upp den.

En fördel är att markskadorna då blir mindre än vid konventionell stubbrytning.

– Men volymsutbytet blir å andra sidan lägre, eftersom man fräser av och lämnar kvar en del av de grövre sidorötterna i marken, säger Henrik von Hofsten.

Fakta Stubbfräsen
* Stubbfräsen är en stor järncylinder med 70 cm diameter och tandad nedre kant.
* Inne i fräsen sitter en utstötare som trycker ut stubben sedan den lyfts.
* Fräsen sätts över stubben och roteras så att rotbenen rivs av.
* Därefter kan stubben lyftas upp och läggas åt sidan.
* Stubbfräsen är uppfunnen och tillverkad av Lennart Nyman i Trångsviken.

Läs mer i Resultat nr 18, 2007 som finns att beställa på www.skogforsk.se

Kontaktinformation
Kontakt
Henrik von Hofsten, Skogforsk. Tel: 018-18 8574, 070-528 85 51
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Stubbfräsen fräser bort stubben på stubben

 lästid ~ 1 min