Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2008

Bilden av ett enzym med ansvar för att kopiera DNA

En första bild av ett enzym som kopierar arvsmassan hos högre organismer presenteras i den avhandling som Nasim Sabouri försvarar vid Umeå universitet den 25 januari. Enzymets struktur förklarar dess förmåga att förbipassera DNA-skador vid kopieringen.

Inför celldelning kopieras arvsmassan, som sedan överförs till de två dottercellerna. Det är viktigt att den här kopieringen sker nogrannt och det är en stor utmaning för de inblandade enzymerna pga. alla yttre och inre faktorer som kan skada arvsmassan.

Denna är byggd som en dubbelhelix-spiral av två DNA-strängar som virar sig runt varandra. DNA-polymeraser kallas de enzymer som sätter samman DNA-strängens byggstenar för att bilda en ny helix. Hos människan finns ett tiotal olika DNA-polymeraser med var och en sin specialiserade roll. I avhandlingen används jäst som modellsystem för att studera cellprocesserna genetiskt och biokemiskt, i provrör.

I avhandlingen visas att enzymet DNA-polymeras delta är ansvarigt för att kopiera den ena DNA-strängen, den s.k “lagging”-strängen, genom att samarbeta med viktiga proteiner på denna och att DNA-polymeras epsilon inte deltar i denna process.

En tredimensionell strukturbild av DNA-polymeras epsilon har tagits fram och avslöjar att enzymet består av två områden, domäner, med helt olika funktioner. I ena änden ligger förmågan att syntetisera ny arvsmassa, i andra änden av enzymet har forskargruppen upptäckt en struktur som bidrar till att fästa enzymet vid arvsmassan när en ny kopia ska syntetiseras. Den sistnämnda egenskapen är viktig för enzymets förmåga att förbipassera vissa DNA-skador. I avhandlingen framläggs bevis för att fömågan hos DNA-polymeras epsilon att förbigå DNA-skador är beroende av koncentrationen av DNA-byggstenar.

Nasim Sabouri är född i Teheran och uppvuxen i Täby utanför Stockholm. Hon kan nås på tel. 090-786 59 48 eller e-post nasim.sabouri@medchem.umu.se.

Fredagen den 25 januari 2008 försvarar Nasim Sabouri, Institutionen för Medicinsk kemi och Biofysik, Umeå Universitet, sin avhandling med titeln Structure of eukaryotic DNA polymerase epsilon and lesion bypass capability. Svensk titel: Strukturen på den eukaryota DNA-polymeras epsilon och dess förmåga att förbipassera DNA-skador
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal KB3A9, KBC-huset, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är docent Ola Hammarsten, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera