Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 januari 2008

Vård hemma lika bra och billigare än sjukhusvård vid kronisk hjärtsvikt

Att få vård i det egna hemmet är lika bra som att få vård på sjukhus när patienter med kronisk hjärtsvikt försämras. Den medicinska säkerheten upprätthålls, men kostnaden är lägre. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Kronisk hjärtsvikt beror på skador i hjärtmuskeln till exempel efter hjärtinfarkt. Tillståndet är allvarligt och förvärras allt eftersom. Personer med kronisk hjärtsvikt vårdas återkommande på sjukhus, får försämrad funktionsförmåga och flera olika symtom vilket leder till lägre livskvalitet.

Många med kronisk hjärtsvikt har svårt att tolka symtom vid försämring och söker därför inte vård i tid. Det leder ofta till att de blir inlagda på sjukhus när de väl söker. Redan idag förekommer det att dessa patienter skickas hem efter ett första omhändertagande på akutmottagning eller hjärtsviktsmottagning eftersom de inte vill stanna kvar på sjukhuset. Det har emellertid inte tidigare funnits några undersökningar som visar om det är medicinskt säkert, kostnadseffektivt eller hur det påverkar patienternas livskvalitet.

Sjuksköterskan Harshida Patel har i sin avhandling utvärderat effekten av en intervention som innebär att patienten vårdas hemma i stället för på sjukhus vid försämring av kronisk hjärtsvikt. Resultaten visar att båda grupperna förbättrades. Det fanns inga skillnader i hur de mådde eller i medicinsk säkerhet, men vård i hemmet var billigare än sjukhusvård. Dessa effekter kvarstod efter ett år.
– Vård i hemmet kan erbjudas till vissa patienter med kronisk hjärtsvikt vid försämring om uppföljning sker med hjälp av specialistsjuksköterska och i samråd med en specialistläkare. Jag tror att vård i hemmet kan spela en viktig roll i framtiden för dessa patienter, säger Harshida Patel.

FAKTA HJÄRTSVIKT
Hjärtsvikt beror på att hjärtat inte kan pumpa ut så mycket blod som kroppen behöver. Hjärtsvikt kan utlösas av att hjärtat har överbelastats under en längre tid, till exempel på grund av högt blodtryck eller ett medfött hjärtfel. Hjärtsvikt kan också bero på att hjärtmuskelkraften minskat på grund av inflammation eller hjärtinfarkt. Symtomen varierar. Vid svår hjärtsvikt är den drabbade sängliggande, medan de med mer lindrig hjärtsvikt endast känner av sjukdomen vid ansträngning. Hjärtsvikt kommer ofta smygande varpå patienten gradvis försämras. Symtomen varierar beroende på hur mycket blod hjärtat klarar av att pumpa ut, men typiska tecken är trötthet, andfåddhet och vätskeansamling i benen.


Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Avhandlingens titel: Patients with worsening Chronic Heart Failure – Symptoms and aspects of Care. A Descriptive and Interventional Study
Avhandlingen försvaras fredagen de 18 januari 2008 kl. 13.00, Centralklinikens aula, SU/Östra, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
sjuksköterska Harshida Patel, telefon: 0705-30 88 95, 031-343 5378, e-post: harshidaben.patel@vgregion.se

Handledare:
Professor Inger Ekman, telefon: 031-786 6014, 0739-81 57 65, e-post: inger.ekman@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera