Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 januari 2008

Umeåforskare upptäcker angreppsväg mot virus

En grupp forskare vid Umeå universitet har identifierat den receptor som ett virus behöver för att orsaka en allvarlig ögonsjukdom. Mekanismen är gemensam för flera virustyper och kan visa vägen till nya virusläkemedel.

Akut hemorrhagisk konjunktivit (AHC) är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom som drabbar ögats bindhinna. Den orsakas av viruset CVA24v (coxsackievirus A 24 variant) och forskarna har nu kunnat identifiera den receptor på cellytan som viruset binder till. Upptäckten publiceras i tidskriften Journal of Virology.

Receptorn, som är kolhydraten sialinsyra, används också av bl.a. influensavirus och enterovirus 70 (EV70). Gemensamt för dessa tre virustyper är att de kan orsaka pandemier, dvs epidemier med global omfattning. Forskarna tror därför att upptäckten kan bidra till utveckling av nya antivirala läkemedel. I laboratoriemiljö har de sedan tidigare visat att sialinsyreinnehållande komponenter effektivt hindrar virus från att infektera ögonceller.

Umeågruppen består av forskarassistent Niklas Arnberg och forskarstudenterna Emma Nilsson och Fariba Jamshidi, alla vid enheten för virologi, Inst. för klinisk mikrobiologi. Övriga författare till artikeln är Susanne Johansson, Inst. för kemi, Umeå universitet, och Steven Oberste, Center for Disease Control, Atlanta, USA.

För mer information, kontakta Niklas Arnberg, Inst. för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, tel. 090-785 84 40, e-post: Niklas.Arnberg@climi.umu.se

Läs mer om gruppens forskning i Umeå universitets forskningsdatabas:
http://www.info.umu.se/fodb/Projekt.aspx?id=1

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera