Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 januari 2008

Koppling mellan sömntabletter och fallolyckor

Minskad förskrivning av bland annat sömntabletter kan reducera antalet fallolyckor inom äldrevården, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Forskarna har analyserat 2343 rapporterade fall och frakturer under en fyraårsperiod och kan se ett tydligt samband mellan vissa läkemedel och ökad fallrisk.

Artikeln publiceras i januarinumret av den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Nursing, och ingår också som en del i en kommande doktorsavhandling av Edit Fonad. I studien deltog boende från 21 sjukhemsenheter. Forskarna analyserade anmälda fallincidenter bland 743 män och 1908 kvinnor i åldrarna 40 till 105 år. Samtliga boende hade någon form av somatisk- och/eller demensdiagnos.

Forskarna fann att risken att falla var 2,9 gånger högre än normalt i samband med användning av sömnmedel innehållande benzodiazepiner. Vid användning av mildare former av sömn- och lugnande läkemedel var risken att falla 1,4 gånger högre, och vid användning av neuroleptika (antipsykotiska preparat) 1,9 gånger högre.

– Andelen gamla över 75 år utgör nio procent av hela befolkningen, samtidigt använder den här gruppen ungefär en fjärdedel av alla mediciner som förskrivs. I genomsnitt använder den här gruppen mellan sex och tio preparat om dagen och som vi ser det kan det få konsekvenser, säger Edit Fonad, forskningssjuksköterska och doktorand vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle.

Många gånger används fysiska begränsningsåtgärder, så som rullstolar, sänggrindar och säkerhetsbälten, för att förhindra fallolyckor. Forskarna konstaterar i sin studie att sådana åtgärder ger tydligt mätbara resultat, men att det är viktigt att de inte används så att de inskränker patienternas frihet eller i sig själva orsakar andra typer av skador.

– Idag kan mycket av både förskrivning av läkemedel och skyddsinsatser ske på rutin, mer än som en reaktion på en faktisk situation. Om man i stället arbetade mer förebyggande och restriktivt avseende lugnande läkemedel, speciellt benzodiazepiner, skulle antalet fallolyckor och risken att falla minska avsevärt, säger Azita Emami, docent och forskningsledare vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad.

Edit Fonad är verksam som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) vid Älvsjö stadsdelsförvaltning. Forskningsprojektet har genomförts i samarbete med FoUU-enheten, Stockholms sjukhem, dit både Edit Fonad och Azita Emami är knutna vid sidan av Karolinska Institutet.


Publikation: “Falls and fall risk among nursing home residents”, Edit Fonad, Tarja-Brita Robins Wahlin, Bengt Winblad, Azita Emami, Helene Sandmark, Journal of Clinical Nursing, januari 2008, 17: 126-134.

Avhandling: Older people´s safety and security in community care for the elderly : Focusing on fall risk and fall, Edit Fonad, Institutionen för Neurobiology, Vårdvetenskap och Samhälle. Disputation sker fredagen den 18 januari 2008, klockan 09.00. Föreläsningssal H1 Röd, Alfred Nobels Alle23, Huddinge.

För mer information, kontakta:

Doktorand Edit Fonad (bilden)
Tel: 08 798 2219
Mobil: 076 1221315
E-post: edit.fonad@telia.com

Docent Azita Emami
Tel: 08 524 87 936
Mobil: 070 289 7936
E-post: azita.emami@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08 524 838 95
Mobil: 070 224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera