Artikel från Skogforsk
10 januari 2008

Drivaren vinnare i rätt bestånd

Sänkta kostnader med upp till 15 procent. Minskad bränsleförbrukning med 25 till 35 procent. I rätt typ av skog är drivaren mer lönsam och bättre för miljön än ett konventionellt skördar-/skotarsystem. Det visar nya resultat från Skogforsk.

– Drivaren är i dag det billigaste alternativet för avverkning i klena bestånd nära bilväg, säger Isabelle Bergkvist, Skogforsk.

Drivaren är ett enmaskinsystem, vilket innebär att inga träd avverkas när maskinen transporterar och lossar virket. Därför minskar konkurrenskraften i bestånd med långa transportavstånd och i grov skog, där avverkningsarbetet går snabbt och en stor del av arbetstiden utgörs av skotning.
– Men vid korta transportavstånd kan drivningskostnaden bli mellan 15 och 20 kronor mindre per fastkubikmeter jämfört med skördar-/skotarsystemet, säger Isabelle Bergkvist.

Eftersom drivaren lägger upp det avverkade virket på lasset direkt, rationaliseras också en del av det energikrävande kranarbetet vid skotning bort.
– Vi uppskattar bränslebesparingen till ca 25-35 procent. Nu är bara frågan när fler företag vågar satsa på tekniken, säger Isabelle Bergkvist.

Fakta – Drivarens fördelar
* Lönsam i klena bestånd nära bilväg.
* God virkeshantering. Vid direktlastning blir det ingen nedsmutsning och risk för att virke glöms kvar i snön.
* Naturlig arbetsväxling.
* Korta ledtider. Allt virke ligger vid bilväg när avverkningen är slutförd.
* Miljövinster tack vare lägre bränsleförbrukning.
* Enklare administration och billigare flyttning – endast en maskin och en förare att ta hänsyn till.

Läs mer i Resultat nr 15, 2007 som finns att beställa på www.skogforsk.se

Kontaktinformation
Kontakt
Isabelle Bergkvist, Skogforsk. Tel: 018-18 85 95, 070-558 85 87
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera