Tema

Antirasism i förening

Vad är rasism? I brist på ett enhetligt svar arbetar den föreningsdrivna antirasismen mot förtryck i största allmänhet. Samtidigt betonas vikten av att basera sitt arbete på kunskap.

Föreningar som arbetar med antirasism har ofta en bred utgångspunkt. Det konstaterar Jenny Malmsten, som disputerar vid Tema etnicitet, LiU. Hon har studerat antirasistiska aktörer, dels de antirasistiska filmdagarna, ARF, som ordnas i Malmö varje år, dels den statliga satsningen Arm i arm, där 45 olika antirasistiska projekt fick pengar från Allmänna arvsfonden 2001-2004.

– Antirasism förknippas ofta med radikala militanta organisationer som AFA, säger hon. Jag ville utforska en del av den antirasismen som arbetar med ickevåldsmetoder, och som är ganska ouppmärksammad i media.

Hon konstaterar att det inte existerar en enhetlig syn på vad rasism är, och därmed inte heller på vad antirasism innebär.

– De som arbetar med antirasism har retoriska svårigheter, säger hon. Begrepp som rasism, ras och etnicitet ställer till problem. De tolkas olika och det gör dem svåra att använda.

Inom den föreningsdrivna antirasismen finns en bred ingång till problematiken. Det gäller att motarbeta förtryckande strukturer i största allmänhet, eller rasism i dess vidaste bemärkelse. Det innebär att antirasism också kan handla om kvinnoförtryck och homofobi.

Detta arbete beskrivs som ett påverkansarbete och riktar sig till utvalda målgrupper, exempelvis skolungdomar, men inte direkt till motståndarna, ”rasisterna”. Syftet är snarare att förebygga rasistisk åsiktsspridning genom ökad kunskap.

Att öka kunskapen lyfts fram som en central metod av den föreningsdrivna antirasismen. Rasism motarbetas bäst av att människor lär sig mer och med hjälp av kunskapsbaserade argument kan bemöta rasistiska åsikter.

Det handlar också om att bli medveten om sina egna fördomar.

– Alla har fördomar, också de som arbetar med antirasism, säger Jenny Malmsten. Det är de mycket medvetna om. De talar mycket om att reda ut var de själva står, att förankra kunskapen hos sig själva, för att själva vara trovärdiga.
– All förändring börjar inom dig själv.

Kontaktinformation
Jenny Malmsten disputerar den 11 januari. Avhandlingen heter Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige. Telefon till Jenny Malmsten: 040-665 7782, 0733-598403, e-post: jenny.malmsten@mah.se

Antirasism i förening

 lästid ~ 2 min