Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 januari 2008

Fysikens världsbild utesluter inte religion

Man kan vara både naturvetare och religiös. Fysiken säger inte att gud inte finns. Men många skolelever tror att fysikens världsbild inte kan kombineras med deras egen. Därför väljer de helt bort fysik.

Det visar Lena Hansson i sin avhandling som lagts fram vid Linköpings universitet. Hon har undersökt hur elevers grundläggande antaganden om världen går eller inte går att kombinera med fysikens grundantaganden.

– Elever förknippar ofta scientistiska synsätt med fysiken, säger hon.

Scientism innebär att ingenting utom det som är åtkomligt för naturvetenskapen existerar. Men fysiken säger ingenting om att gud inte finns, eller att gud finns. Det är en fråga bortom fysikens domäner, konstaterar Lena Hansson.

Hon konstaterar också att elever ofta inte har fysikens grundantaganden klara för sig. Det är något som behöver åtgärdas i skolan, anser hon.

– Vi behöver lyfta in och diskutera de grundantaganden som fysiken vilar på.

Dessa antaganden är att det finns en materiell värld, att vissa mönster och ordning existerar i denna värld och att fysikens lagar gäller alltid och överallt i den.

Om elever får möjlighet att förstå dessa antaganden kommer de också att få bättre chanser att förstå naturvetenskapliga modeller samt naturvetenskapens natur, säger Lena Hansson. De kan då också lättare inse att fysiken kan förstås utifrån olika världsbilder. Lena Hansson talar om ett “antropologiskt synsätt”, där man kan studera en annan kultur, t.ex. naturvetenskapen, utan att själv bli en del av den. Att förstå ett synsätt innebär inte att man måste omfatta det.

Hon har specifikt studerat hur elever resonerar kring universums uppkomst och utveckling och de existentiella frågor det väcker. Många elever kan redogöra för teorin om Big Bang men tillägger att de själva inte tror på denna teori. Hur kan någonting uppstå ur ingenting?

Fysik och naturvetenskap förknippas också av många elever med teknikoptimism och ständiga tekniska framsteg, något som de själva ställer sig tveksamma till, då de fruktar för miljöförstörelse. Här är det också viktigt, säger Lena Hansson, att elever får se exempel på hur fysiken kan förstås utifrån olika världsbilder och ideologier.

Kontaktinformation
Lena Hansson disputerade den 7 december vid forskarskolan för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, Fontd, Linköpings universitet. Hon är verksam som lärarutbildare vid Högskolan i Kristianstad. Telefon till Lena Hansson: 044-203454, e-post: lena.hansson@hkr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera