Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 december 2007

Skivbolagens roll i musikindustrins förändring

Skivbolagen dominerade musikindustrin i Sverige från sin tillkomst 1903, ända fram till år 2000, när nya former av musikföretagande alltmer började ta över. Kjell Arvidsson vid Högskolan i Kalmar har studerat skivbolagens utveckling i Sverige under hundra år.

– Jag vill förstå skivbolagets roll i musikindustrins förändring genom att beskriva och tolka dess utveckling, säger Kjell Arvidsson som är ansvarig för Music & Event Management programmet i Hultsfred/Kalmar sedan starten år 2000. Mitt intresse väcktes i samband med den stora förändring som musikindustrin gick igenom med Internet och digitala produktions – och distributionsformer. Avhandlingen har jag skrivit enligt samma form som en traditionell schlager.

Föreställningen om skivbolaget som den dominerande formen av musikföretagande skapades när de första fonogrambolagen kommer till Sverige i början av förra seklet. Det hänger intimt samman med tillkomsten av fonografen och de möjligheter som den skapade. Musikföretagandet antog då samma former som så många andra i den tidens mycket genomgripande industrialisering där nya innovationer skapade nya företag. Organisationerna genomsyrades av en stark branschidentitet med informella strukturer.

Vid millennieskiftet var det återigen en innovation som skapade nya organisationsformer; tekniken att skapa och sprida musik digitalt. Men det var inte innovationen i sig som var hela förklaringen. Under den hundraåriga berättelsen har andra ganska genomgripande innovationer tillkommit utan att förändra den institutionella föreställningen om skivbolaget. Vid millennieskiftet har vi kommit in i det postmoderna samhället med en ny typ av kultur och näringsliv vilket också kan vara en del av förklaringen. I denna fas bryts den tidigare starka branschidentiteten och dess spelregler.

De nuvarande skivbolagen har stora likheter med de första grammofonbolagen i hur de organiseras. Utöver det som gäller generellt för småföretagande i tjänstesektorn finns en balansgång mellan musik och företagande, mellan kultur och kommers som tycktes påverka organiseringen.

– Nu är det istället nya former av musikföretagande som skapas i en mängd olika varianter, säger Kjell Arvidsson. Troligen kommer ingen av dem att kunna dominera så som skivbolagen gjort i den svenska musikindustrins hundraåriga historia.

Kjell Arvidsson disputerade den 18 december vid Göteborgs universitet med avhandlingen “Skivbolagen i Sverige Musikföretagandets 100-åriga institutionalisering”.

Kontaktinformation
Kjell Arvidsson
tel: 0480-49 7140
mobil: 070-370 0402
e-post: kjell.arvidsson@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera