Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2007

Frivilliga företagssamarbeten inte tillräckliga för att nå hållbar utveckling

Det finns stor tilltro i samhället till att frivilliga samarbeten mellan företag och andra sektorer är nyckeln till en ekologiskt hållbar utveckling. Sådana samarbetsprojekt har studerats i en avhandling från Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och resultaten är nedslående.

− Dessa frivilliga samarbetsprojekt har väldigt svårt att införliva de åtgärder som krävs för att uppnå en hållbar utveckling, säger Monica Macquet, som skrivit avhandlingen.

Att frivilliga samarbeten är otillräckliga beror förenklat på tre saker; 1) samarbeten mellan flera sektorer tar väldigt lång tid att bygga upp och andra händelser i omgivningen försvårar överenskommelser och genomförande, 2) det rent frivilliga skapar inte tillräckligt starkt tryck för förändring av nuvarande beteende, 3) de lösningar som kommer till stånd tappar sin ursprungliga koppling till vad som ses som nödvändigt ur ett ekologiskt perspektiv.

Partnerskap för hållbar utveckling bör därför inte ses som ett alternativ eller komplement till reglering och lagstiftning, eftersom de inte har förmåga att verka tillräckligt kraftfullt i sig själva. De behöver snarare stöd just i lagstiftning och reglering för att kunna vara verksamma.

− Däremot är partnerskap för hållbar utveckling inte helt förkastliga. De kan ha sina förtjänster, främst då det finns ett gemensamt intresse för att ett tydligt avskilt miljöproblem ska hanteras, så som tillståndet i en sjö.

− I de fall som studerats i avhandlingen har syftet däremot varit att förändra nuvarande praxis i företag som är kopplade till mer diffusa miljöproblem, så som växthuseffekten och i dessa fall är frivilliga samarbeten helt enkelt inte tillräckligt kraftfulla, säger Monica Macquet.

Monica Macquets avhandling “Systrar av Oikos och guvernanten som blev diplomat – konflikt och symbios mellan ekonomi och ekologi i partnerskap för hållbar utveckling” kan beställas genom Ekonomiska forskningsinstitutet vid HHS via e-post, efi@hhs.se.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Monica Macquet, Handelshögskolan i Stockholm
Tel. 08-736 95 69
E-post: monica.macquet@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera