Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2007

Vad tycker konsumenterna om musik via Internet?

Anpassningen till digitala format och distribution via Internet har inneburit stora utmaningar i många branscher, inte minst inom skivindustrin. Medan gratis nerladdning av musik via fildelningsnätverk som bekant blivit väldigt vanligt, inte minst i Sverige, har försäljningen av digitala musikfiler hittills inte uppvägt den sjunkande CD-försäljningen. En viktig frågeställning blir då vad konsumenterna egentligen efterfrågar och värdesätter när det gäller musiktjänster på Internet – och om det handlar en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet.

Maria Styvén, doktorand i industriell marknadsföring vid Luleå tekniska universitet, har studerat svenska konsumenters uppfattning om digital musik, nätmusiktjänster och fildelning. Resultatet presenteras i doktorsavhandlingen Exploring the online music market: Consumer characteristics and value perception, med vilken Styvén disputerar tisdagen den 18 december.

Studien – som bygger på enkätsvar från personer mellan 16 och 60 år – visar bland annat att det nuvarande genomsnittspriset på tio kronor per låt är ungefär dubbelt så mycket som vad dessa konsumenter tycker det är rimligt att betala.

Dessutom bidrar det så kallade DRM-skyddet (Digital rights management) som finns på många musikfiler i dag, till att det upplevda värdet av filen minskar eftersom det komplicerar användandet och hindrar kunden från att använda sin musik som han eller hon vill. Möjligheten att fritt kunna använda sin inköpta fil, vilket även innefattar att man inte är låst till en viss hård- eller mjukvara för att lyssna på musiken, är nästan lika viktigt som de mer grundläggande funktionerna hos en nätmusiktjänst – exempelvis ett stort sortiment, garanterad ljudkvalitet och enkla sökfunktioner.

Det är också bra att erbjuda andra betalningsalternativ än kontokort, bland annat eftersom många fortfarande är tveksamma till att betala med kort på nätet.

En trolig målgrupp för nätmusiktjänster inom den närmaste framtiden är enligt studien musikintresserade människor i åldern 25-45 år, personer som är vana Internetanvändare och som överhuvudtaget ofta använder musik i form av digitala filer på olika sätt. Detta inkluderar alltså även dem som laddar ner musik från fildelningsnätverk.
– Även om många av de flitigaste fildelarna inte kommer att betala för digital musik, så hänger användning av fildelningsnätverk och betaltjänster redan ihop till viss del, säger Maria Styvén.

– De som fildelar är ju vana vid det digitala formatet och är inte lika oroliga för olika risker kring betalning och användning av nätmusiktjänster. Visserligen inverkar både användning av och attityder till fildelning negativt på uppfattningen om prisvärdhet och hur mycket musik på Internet bör kosta, men om man kan erbjuda en bra tjänst med ett brett sortiment, utan DRM och lägre priser än i dag, då är det ganska många fildelare som kan tänka sig att använda den.

Upplysningar: Maria Styvén, tel. 0920-49 15 01, maria.styven@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera