Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2007

Traditionell kunskap om djur

"Människan och faunan: etnobiologi i Sverige 3" har nu kommit ut. Den ger en god överblick över den roll djuren spelar och har spelat för oss människor i Sverige.

Boken är en antologi omfattande tematiska uppsatser och artmonografier skrivna av ett sjuttiotal olika experter. I denna tredje volym har bland annat forskare och författare som Nils-Arvid Bringéus, Allan Ellenius, Christina Fjellström, Rolf Kjellström, Janken Myrdal, Lilian Ryd, Yngve Ryd och Ebbe Schön medverkat. Bland bokens tematiska uppsatser kan “Djuren i matkulturen”, “Djuren i högtiderna”, “Djurmotiv i folkkonsten”, “Hästslaktaren” och “Den samiska björnkulten” nämnas och naturligtvis finns även en mängd olika uppsatser om aspekter på jakt och fiske samt vikten av att ha “djuröga”. I monografier beskrivs exempelvis vägglöss, getter, björn, varg, örnar, korp, gädda och sill. Det är inte de biologiska aspekterna som belyses utan främst arternas nytta och kulturhistoria.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera