Tema

Ny rapport visar stor potential för svensk medicinteknik

Medicinteknik är en framtidsbransch i Sverige. Men för att utnyttja den potential som finns krävs ett närmare samarbete, kring exempelvis utbildning och satsningar på klinisk forskning, mellan industri, universitet och hälso- sjukvård. Det visar en rapport som sammanställts av Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Sverige har en gedigen meritlista inom området medicinteknik. Gambro, Getinge och Elekta är goda exempel på livskraftiga företag som vuxit fram runt svenska innovationer. Sammantaget sysselsätter medicintekniska industrin cirka 10 000 svenskar och omsätter omkring 60 miljarder årligen. Men många av de upptäckter som idag utgör grunden för den medicintekniska industrin i vårt land ligger 30-50 år tillbaka i tiden.

Den nu presenterade rapporten visar att det krävs ett stort antal riktade satsningar om Sverige inte ska halka efter i den internationella konkurrensen. Samtidigt finns här en stor outnyttjat potential för företagande och för nya jobb.

– Finansieringen av relevant forskning inom medicinteknikområdet har minskat de senaste åren, om man jämför med de länder vi konkurrerar med. Våra universitetssjukhus deltar inte längre i strategiskt viktiga satsningar för att utveckla nya tekniska metoder på samma sätt som man gjorde för tio, femton år sedan, säger Bertil Guve, projektledare och föreståndare för Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH).

Rapporten Action MedTech Sweden – Key Measures for Growing the Medical Device Industry in Sweden har tagits fram av konsultorganisationen McKinsey på intitiativ av KTH och i samarbete med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Även Chalmers och Sahlgrenska akademin har bidragit till rapporten. Slutsatserna bygger på ett femtiotal intervjuer och fyra workshops med svenska företagare, forskare, kliniker och finansiärer, en internationell benchmarking-studie samt data från andra studier och rapporter.

Målet har varit att identifiera vad som krävs för att skapa industriell utveckling i samarbete med universitet och sjukvård. Bland annat behövs:

• Tekniska och medicinska fakulteter bör identifiera och satsa på gemensamma forskningsprojekt med utvecklingspotential.
• Landsting och universitetssjukhus bör skapa incitament för läkare och annan vårdpersonal att bedriva forskning inom medicinteknikområdet och identifiera de utvecklingsbehov som finns i den kliniska vardagen.
• Både universitet och landsting bör samarbeta närmare med industrin för att exempelvis instifta gemensamma professurer och utbildningsprogram.
• Staten bör frigöra ekonomiska resurser för långsiktiga satsningar på behovsgrundad forskning inom medicinteknikområdet.

– Det är viktigt att understryka att analysen inte bara gäller situationen i Stockholmsområdet utan att slutsatserna är applicerbara i hela landet och för Sverige som helhet. Om vi vill att medicinsk teknologi även i framtiden ska bidra till svensk ekonomi och människors hälsa måste vi agera nu, säger Bo Norrman, universitetslektor och verksam vid Karolinska Institutets enhet för bioentreprenörskap.

CTMH är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms läns landsting.

Ladda ner rapporten: www.ctmh.se

Kontaktinformation
För frågor, kontakta:

Bertil Guve, föreståndare CTMH
Tel: 070-764 97 35
E-post: bertil.guve@kth.se

Bo Norrman, universitetslektor Karolinska Institutet
Tel: 08-52483825 eller 070-3710949
E-post: bo.norrman@ki.se

Lars Kihlström, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset
Tel: 073-6251801
E-post: lars.kihlstrom@karolinska.se

Ny rapport visar stor potential för svensk medicinteknik

 lästid ~ 2 min