Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2007

Naturen kompenseras vid vägbygget

När vägarna blir fler splittras landskapet och djur och växter får svårt att överleva. Ett system för att kompensera för det miljöingrepp som en vägbygge innebär har börjat användas. Varje värde som tas bort från naturen ska ersättas med ett annat värde eller funktion.

Vägnätet i Europa byggs ut alltmer och det resulterar i miljöpåverkan av olika slag – landskapet fragmenteras och dess ekologiska funktion försämras. I sitt doktorsarbete vid SLU beskriver Kristina Rundcrantz hur systemet med miljömässig kompensation (balanseringsmetoden) har använts i Sveriges vägplanering och även i andra länder.

Juridiskt sett är natur såväl som vatten och luft en fri nyttighet, som ingen äger och som därför alla får använda. Miljökompensation är en metod som utgår från att man inte betraktar naturen som en fri nyttighet. Etiken är att den som tar från naturen (exploatören) ska ge tillbaks värden och funktioner av motsvarande slag. Villkoren för t.ex. ett vägbygge är att exploatören återskapar andra värden, t.ex. våtmarker, vegetation och biotoper.

Lagstiftningen i Sverige är ännu dåligt utvecklad på området, men kommuner ser det som en miljöprofilering att göra rätt. Exploatörer å sin sida gillar ofta rationella metoder för bedömning av miljöpåverkan och tydliga villkor för att få tillstånd att bygga. Vägverket har en relativt positiv inställning till kompensationsåtgärder.

Kristina Rundcrantz påpekar att det viktigaste för ett ökat användande av kompensationsåtgärder vid vägbyggen är att projektledarna är intresserade och kunniga. Det behövs också mer diskussion kring lagstiftningen på området och bra rutiner.

Kristina Rundcrantz arbetar på Vägverket i Kristianstad, men har på deltid forskat om hur Vägverket hittills har använt kompensationsåtgärder i projekt och hur de kan förbättras. En lång rad projekt i Sydsverige har studerats.

Kristina Rundcrantz, Kärnområde Landskapsarkitektur, SLU, försvarar sin doktorsavhandling med titeln “Environmental compensation for disrupted ecological functions in Swedish road planning and design”.

Plats: Alnarpsgården, stora Aulan. , SLU, Alnarp

Tid: Fredagen den 14 december, kl. 10.00

Opponent: Docent Hans-Georg Wallentinus

Kontaktinformation
Kristina Rundcrantz, k.rundcrantz@vv.slu.se, 044-19 50 18, 0703-58 50 18

Erik Skärbäck, professor och huvudhandledare, 040-41 54 42, Erik.Skarback@ltj.slu.se

Abstract och avhandlingen i sin helhet http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001551/

Pressmeddelande från Vägverket med pressfoto: http://www.vv.se/templates/Pressrelease____23185.aspx#content

Kärnområde Landskapsarkitektur http://www.ltj.slu.se/6/index.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera