Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2007

Naturliga orsaker bakom global uppvärmning

Ny forskning från Göteborgs universitet och Griffith University i Australien visar att den globala uppvärmningen kan ha naturliga orsaker. Genom att studera partiklar och kemiska föreningar i torvmarker visar professorerna Lars Franzén och Roger Cropp att klimatet varierar i en tusenårscykel, och att det verkar kunna styras genom inflödet av kosmiskt stoft.

Det kosmiska stoftet är rikt på olika mineraler som kan påverka produktionen av alger i världshaven. En hög algproduktion under tider med stort kosmiskt inflöde ökar molnbildningen i atmosfären, vilket i sin tur minskar strålningen från solen till jordytan. Under sådana perioder blir det kallare på jorden. När det kosmiska inflödet är lågt minskar istället molnigheten och vi får ett varmare klimat.

Tusenårscykeln, som i sin tur verkar styras av variationer i solens aktivitet, kan tydligt ses genom historiens gång. Bronsåldern, romartiden och vikingatiden är exempel på varma tider, medan de kalla perioderna sammanfaller med de så kallade Dark Ages. Kalla perioder i historien är till exempel fimbulvintrarna i övergången mellan järn- och bronsåldern, folkvandringstiden och nu senast lilla istiden.
– Är våra teorier riktiga går vi just nu mot varmare tider, som kommer kulminera om cirka 300 år. Sedan blir det nog kallare igen, säger Lars Franzén.

Franzen och Cropp presenterar också en teori för varför istiderna kommer och går, vilken även den är baserad på studier av torvmarker.
– Hade inte människan släppt ut en massa koldioxid, så hade vi kanske redan varit i en istid igen, menar Franzén.

Resultaten presenteras i decembernumret av den vetenskapliga tidskriften Geografiska Annaler.

Kontaktinformation
För mer information
Professor Lars Franzén
Institutionen för geovetenskaper
Göteborgs universitet
Tel: 031-786 1958
Mobil: 0706-19 82 67

Länk till artikeln: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0459.2007.00328.x

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera