Tema

En pilot måste ha koll på läget

Användare av komplexa system som flygplan ställs ibland inför tuffa utmaningar där det är svårt att ha fullständig kontroll. Genom att redan under utvecklingen av systemen mäta skillnader i situationsmedvetenhet hos användarna, kan man förbättra designen och förebygga problem.

Situationsmedvetenhet (Situational Awareness, SA) handlar om att ha koll på läget och vara medveten om vad som händer. Redan då ett komplext system utvecklas får vi en möjlighet att påverka vilken SA en framtida användare av systemet kan komma att få. Det gäller att ta vara på detta tillfälle, argumenterar Jens Alfredson i en avhandling vid Linköpings universitet.

Alfredson arbetar till vardags på Saab med utveckling av bemannade och obemannade flygplan och har varit industridoktorand vid Graduate School of Human-Machine Interaction. Han har studerat SA och hur man kan använda uppmätta skillnader i SA vid utveckling av komplexa system. Detta är relevant för en rad olika typer av system, även om de flesta exemplen i avhandlingen kommer från flyget.

Genom att i förväg uppskatta effekterna av att införa ny teknik kan utvecklingsresurserna användas effektivare. I en studie av militär ledningspersonal uppmättes negativa effekter på SA när personalen fanns på geografiskt skilda platser. Samma sak gällde personal som fick komplexa uppgifter. Båda fallen är relevanta vid införandet av ny teknik i det nätverksbaserade försvaret.

Redan införd teknik används inte heller alltid som den är avsedd. I en studie där tolv piloter simulerade en flygning med passagerare mellan två europeiska städer, visade det sig att de gjorde mycket frekventa avsteg från de procedurer som de förväntas följa. Det fanns dock inga tecken på att säkerheten äventyrades.

Avhandlingen visar också att bilindustrin skulle kunna vinna på att ta tillvara erfarenheter av simulatorbaserad design från flygområdet. Moderna bilar genomgår en teknisk förändring med datorisering av delsystem liknade den som genomförts på flygplan. Detta exemplifieras med en studie av införandet av färgdisplayer i stridsflygplanet Gripen från senare delen av nittiotalet.


Avhandlingen Differences in Situational Awareness and how to manage them in development of complex systems lades fram 7 december 2007.

Kontaktinformation
Kontakt:
Jens Alfredson 013-183169, 0734-183169

En pilot måste ha koll på läget

 lästid ~ 1 min