Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2007

Bra affärsmodell som kan bli ännu bättre

Under 2006 genomförde Södra Skog landets första stora anbudsupphandling av drivningstjänster. Anna Furness-Lindén och Klas Norin, Skogforsk, har studerat processen. De ser anbudsupphandling som en bra affärsmodell med utvecklingspotential.

– Anbudsupphandling är ett steg mot en mer professionell drivningsmarknad. Med anbud kan skogsföretagen på ett enhetligt sätt beskriva efterfrågade tjänster och formulera en miniminivå för kvaliteten. Modellen innebär också att anbudsgivaren begär ett pris för sin tjänst, istället för att som tidigare bli tilldelad en ersättning, säger Anna Furness-Lindén.

Modellen, som är ett vedertaget upphandlingsverktyg på andra entreprenadmarknader, har potential. Men det finns en del bitar som behöver utvecklas. Ett exempel är garantierna, som är en viktig del i en anbudsupphandling. De gör att anbudsgivaren kan avgränsa och förtydliga sitt anbud och därmed slippa bygga in en onödigt hög riskpremie i priset.
– Vår utvärdering visade att de flesta garantierna ströks i de slutliga avtalen utan någon justering av priset. Oftast berodde det på att Södra Skog tyckte att garantierna blev svåra att administrera. Många garantikrav var också otydligt formulerade av anbudsgivaren, säger Anna Furness-Lindén.

Anna Furness-Lindén är ganska övertygad om att anbud kommer att användas för upphandling av tjänster i framtiden.
– Fast inte som den enda affärsmodellen. Jag tror att anbud kommer att bli ett verktyg bland flera. När det till exempel gäller riktigt sofistikerat utvecklingsarbete krävs närmare relationer mellan leverantör och kund, säger hon.

Fakta
* Under 2006 genomförde Södra Skog landets första stora anbudsupphandling av drivningstjänster. Syftet var att öka affärsmässigheten och att engagera entreprenörer som är intresserade av utvecklingsarbete.
* Skogforsk har utvärderat processen med fokus på utvecklingsfrågor och affärsmässighet.

Läs mer i Resultat nr 14, 2007 som finns att beställa på www.skogforsk.se.

Kontaktinformation
Kontakt
Anna Furness-Lindén, Skogforsk. Tel: 018-18 85 35, 070-490 52 18
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera